Lån och avgifter Partille GK 2017

 
Senior (från och med 22 år)
 
Insatslån (Medlemslån) 6.000kr Återbetalas i enlighet med stadgarna vid utträde. Medlem 22-27 år kan dela upp inbetalningen av lånet på max 6 år, lånet skall vara slutbetalt det året man fyller 27 år.

Årsavgift 2017
Fullbetalande medlem 6.300kr
 
Studerande 22-27 år 3.100kr Studerandemedlem skall årligen senast 31/1 skicka in intyg om heltidsstudier.
 
Vardagsmedlem 4.350kr Vardagsmedlem spelar fritt vardagar med start före kl. 15.00. Övriga tider erläggs gästgreenfee.

Provmedlem 7.000kr 
Provmedlem gäller för fritt spel på banan och ger samtliga övriga medlemsförmåner. Medlemslån erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap. Endast för den som ej varit medlem i Partille GK de senaste tre åren. Får endast utnyttjas en gång och gäller kalenderår. Provmedlem skall senast 30/11 meddela om medlemskapet skall övergå till fullbetalande medlemskap.

Non Resident 2.900kr 
Non Resident är medlem mantalsskriven minst 10 mil ifrån Partille GK. Fritt spel.

Passiv 600kr 
Passiv medlem är icke spelande.

Städdeposition 400kr 
Städdeposition återbetalas med 200kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. 

Junior (till och med 21 år)

Insatslån 
Du erlägger insatslån först det år du fyller 22 år och kan då dela upp detta på max 6 år.

Årsavgift
Äldre juniorer 15-21 år 2.250kr
Yngre junior 11-14 år 1.550kr
Knattar 0-10 år 850kr

Städdeposition 200kr 
Städdeposition återbetalas med 100kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. (Fr.o.m 11år)

Övrigt

Byte av kategori och utträde 
Önskemål om byte av kategori skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12 och tillåts då om det finns plats i den önskade kategorin. Ansökan om utträde ur Partille GK skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12. 

Bagskåp 
Ett begränsat antal skåp finns att hyra. Kontakta receptionen. Överskåp 480kr/år, Underskåp 600kr/år. Extra stora skåp över 720kr/år, extra stora skåp under 900kr/år. Liggande skåp för bärbag 240kr/år respektive 360kr/år. Några underskåp som är utrustade med eluttag för laddning av batteri till elvagn kostar 100kr extra/år.

Golfbil 
Då vår bana inte är anpassad för körning med golfbil är denna möjlighet prioriterad för spelare med läkarintyg. Vi har ett mycket begränsat antal bilar att hyra ut. Kontakta receptionen för bokning. Vi ber er observera att samma regler gäller för golfbil som för personbil, det vill säga giltigt körkort och en alkoholgräns på 0,2 promille. Golfbil för medlem 150kr/18 hål. Golfbil för icke medlem 200kr/18 hål vid läkarintyg. Hyra av golfbil utan läkarintyg kostar 400kr och tillåts endast om det finns lediga bilar vid ankomst. För medlem med läkarintyg finns möjlighet att köpa 10-kort för 1200kr.