Golfbilar

Golfbil för uthyrning

Medlem med läkarintyg: 150kr Nyhet 2016! 10-kort för 1200kr
Gäst med läkarintyg: 200kr  
Spelare utan läkarintyg: 400kr  

Bokning via receptionen på 031-987004 eller reception@partillegk.se. Då vi endast har 5 golfbilar är det bara spelare med läkarintyg som kan boka i förhand.