Vårt hålvärdssystem

Vi har sedan många år en aktivitet på klubben som vi kallar Hålvärdssystemet. Tanken är att de medlemmar som är intresserade av att lägga ner lite extra arbete på banan utöver de årliga städdagarna kan ansluta sig till hålvärdssystemet. Det finns en hålvärd utsedd för varje hål, hålvärden är sammanhållande och ser till att lämpliga uppgifter genomförs på hålet. De som ansluter sig till hålvärdssystemet behöver inte närvara vid städdagarna utan kan tillsammans med hålvärden besluta om när motsvarande arbetsinsats skall göras på hålet.

Arbetsinsatsen skall uppgå till minimum de 2 x 3 =6 timmarna som städdagarna omfattar. Vi strävar efter att ha hål med medlemmar som kan utföra arbetet på dagtid lika väl som hål för medlemmar som gör sin insats på kvällstid. Hålvärdssystemet har alltså flera mål, det skall göra möjligt för medlemmar att - lära känna varandra lite mera - göra insatser utöver ”städdagsmåttet” - göra sina insatser utanför de av klubben beslutade städdagarna OCH FRAMFÖRALLT skapa en bana som upplevs som vacker med finish även i de små detaljerna.

Klubben har utsett en ansvarig i bankommittén som skall ta vara på hålvärdssystemets möjligheter, hjälpa hålvärdarna med rekrytering av nya medlemmar samt vara en kontakt mot andra arbetande grupper som anställd personal på banan eller frivilliga krafter som Onsdagsklubben.

Är du intresserad att medverka i hålvärdssystemet, ta kontakt med - Ansvarig för hålvärdssystemet i bankommittén via e-post halvard@partillegk.se eller telefon - Receptionen/kansliet, lämna ett meddelande.