Sponsorkommittén

Kommittén består av:

Mikael Gruber, ordförande
Göran Landqvist
Patrik Skoog (adjungerad)

Verksamhetsplan 2014

Sponsorkommittén skall arbeta aktivt med att attrahera företag att samarbeta med klubben genom sponsring. Målsättningen är att bearbeta medlemmar som är företagare eller som har koppling till företag som kan bli sponsor till klubben. Vi har också som målsättning att bearbeta företag i klubbens närområde för att stärka den lokala kopplingen mellan företag och klubben. Partille GK skall kännas som hemmaklubb för våra sponsorer.

För att lyckas med uppdraget har Sponsorkommittén under 2013 genomfört ett antal aktiviteter med våra sponsorer. Det är kommitténs uppfattning att aktiviteterna har varit lyckade och att de bidrar till att våra sponsorer fortsätter sitt engagemang i klubben. Kommitténs målsättning är att de arrangemang vi genomför skall, om möjligt, ha en koppling till golfen genom t.ex. intressanta fördragshållare på våra frukostmöten. Arrangemangen skall också vara en möjlighet för våra sponsorer att träffa andra företag och därmed knyta kontakter som kan vara till nytta affärsmässigt. Kommittén arbetar hela tiden för att hitta nya moment i våra arrangemang som gör dem mer spännande och underhållande. Det kan t.ex. vara olika typer av deltävlingar i en tävling som Sponsorgolfen för att ge tävlingen en extra dimension.

Budgetmässigt överträffades budgeten för 2013 något, vilket är glädjande då sponsorerna är en viktig del av klubbens ekonomi. Under 2014 kommer Sponsorkommittén att fortsätta på den inslagna vägen då vi känner att vi har hittat ett upplägg som är tilltalande och attraherar sponsorer. Förändringar och förbättringar görs kontinuerligt. För att ta del av klubbens sponsorer gå till fliken Sponsorer på huvudmenyn.

Är du intresserad av att sponsra Partille Golfklubb ta kontakt med någon i sponsorkommittén eller skicka ett mail till kommittén klubbchef@partillegk.se