Nyheter i Lokala regler 2017

Klubbens Lokala regler (LR) ses över varje år och förändras om t ex nya banförhållanden och regler så påkallar. Reglernas skrivning sker på ett standardiserat sätt för hela golf-Sverige.

Klubbens Lokala regler (LR) ses över varje år och förändras om t ex nya banförhållanden och regler så påkallar. Reglernas skrivning sker på ett standardiserat sätt för hela golf-Sverige.

Vid ändringar skall nya LR godkännas och auktoriseras av det lokala Golfdistriktförbundet, Göteborgs Golfförbund i vårt fall.

I LR för 2017 finns två nyheter.

  1. Det blir nu tillåtet att ta lättnad för sprinklerlock i putt- och/eller spellinjen nära green enl. Regel 24-2 för Oflyttbara hindrande föremål.
  2. Om en boll eller bollmarkering på green oavsiktligt rubbas skall den återplaceras utan plikt (Regel 18-2, 18-3 och 20-1). Denna nya LR är framtagen och erbjuds klubbarna i år av The Royal & Aincent i St Andrews. Det blir troligen en permanent regeländring i nästa regelbok vars publicering för ovanlighetens skull inte är tidsatt.

Nyheter i Banutmärkning 2017

På hål 6 är diket till vänster efter tee nu markerat som ett oändligt sidovattenhinder dvs det är inte längre Out-of-bounds på dikets vänstra sida utan man kan droppa vid diket med plikt enl. Regel 26 om bollen passerar dikesgränsen.

Kommentarer