Vid frost

Om frosten bedöms vara kortsiktig, dvs att vi kan släppa på spel inom en 1 timme så skjuter vi alla tider framåt. Om frosten kommer ligga kvar längre än så så avbokas alla starttider fram till banchefen släpper på startförbudet.

RUTINER VID FROST
Vid frostiga dagar (morgontimmar) då vi bedömer att frosten kommer ligga kvar länge, så avbokar vi dessa tider samtidigt som vi skickar ut mail om detta.
Alla som vill spela med en senare starttid får boka om sig när startförbudet hävs.

Däremot om banchefen bedömer att det endast är en kortare tid som vi behöver avvakta med spel så skjuter vi manuellt tiderna framåt (vi gör ej någon åtgärd i GIT).

Att skjuta på starttider i 1-3 timmar skapar större problem äna de avbokningar vi tvingas göra.

 

Kommentarer

Fler artiklar