Arbete på banan

På banan startar vi nu förberedelserna för nästa säsong.

Redan idag, tisdag, drar vi igång hålpipluftning och dressning av fairways. Vi är medvetna om att det upplevs som irriterande med dressningen av fairways men vi har sett väldigt goda resultat på fairway sedan vi startade dressprogrammet. Marken dränerar bättre, den är mindre känslig för skador av maskiner och vagnar och vi upplever att förekomsten av ogräs som groblad har minskat.
Så vi hoppas på ert överseende med detta arbete och att ni visar vår personal hänsyn när de arbetar.

Kommentarer

Fler artiklar