Årsrevision av handicap 2018

Vid årsskiftet görs den årliga handicaprevisionen (ÅHR) som golfklubbens handicapkommitté är ålagd av SGF att genomföra. ÅHR är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 (tom 36,0) och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. ÅHR baseras på ett minimum av åtta handicapgrundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För de spelare där systemet föreslår en höjning så har denna för tredje året gjorts automatiskt av GIT-systemet i början av januari månad. Handicapreglerna och handicapsystemet bygger på att spelaren gör sitt bästa och under året registrerar så många ronder som möjligt, såväl bra som dåliga. Tyvärr är det fortfarande för många spelare som registrerar för få eller bara sina bästa ronder. Sänkningar vid ÅHR görs fortfarande manuellt då det finns en del särskilda villkor för speciella kategorier som måste beaktas vid bedömning av en eventuell sänkning.

Golfaren vars handicap justeras vid ÅHR får information om detta i ett mejl.

Man kan läsa allt om beräkningsmetoden som används i "Årsrevision av Handicap – så här går det till"  på Handicapkommitténs hemsida och/eller i bilaga E i EGA Handicapregler se sid 62–63.

Har du synpunkter på en justering av din handicap kan du kontakta Handicapkommitténs ordförande Lars Mellbin på mail hur@partillegk.se

Handicaprevision 2018

Årets handicaprevision i siffror (jfr 2017) blev som så:

  • Antalet medlemmar med hcp: 893 (1 033)
  • Antal med noll registrerade ronder: 235 (313)
  • Antal med för få – 1-7 – registrerade ronder: 182 (247)
  • Antal vars hcp inte påverkades/justerades: 344 (355)
  • Höjningar: totalt 61 (64); +2 slag 19 (23) , +1 slag 42 (40)
  • Sänkningar: totalt 55 (54) ; -2 slag 21 (22) , -1 slag 34 (32)

Kommentarer