Årsrevision av handicap

Vid årsskiftet görs den årliga handicaprevisionen (ÅHR) som golf-klubbens handicapkommitté är ålagd av SGF att genomföra. ÅHR är obligatorisk för alla spelare i handicapgrupp 1-5 (tom 36,0) och är en nödvändig del av EGA Handicapregler.

Det huvudsakliga målet med varje handicaprevision är att bedöma om spelförmågan hos spelare i handicapgrupp 1 till 5 verkligen speglas av deras nuvarande handicap. ÅHR baseras på minimum åtta handicap-grundande scorer som registrerats de senaste 24 månaderna.

För de spelare där systemet föreslår en höjning så kommer denna för andra året att göras automatiskt av GIT-systemet i början av januari månad. Handicapreglerna och handicapsystemet bygger på att spelaren gör sitt bästa och under året registrerar så många ronder som möjligt, såväl bra som dåliga. Tyvärr är det fortfarande för många spelare som registrerar för få eller bara sina bästa ronder. Sänkningar vid ÅHR görs fortfarande manuellt då det finns en del särskilda villkor som måste beaktas vid bedömning av en eventuell sänkning.

Golfaren vars handicap justeras vid ÅHR får information om detta i ett mejl. Mailet kan se ut som i bilden. 

Man kan läsa allt om beräkningsmetoden som används i ”Årsrevision av Handicap – så här går det till” på Handicapkommitténs hemsida och/eller i bilaga E i EGA Handicapregler se sid 62–63.

Har du synpunkter på en justering av din handicap kan du kontakta Handicapkommitténs ordförande Lars Mellbin på mail hur@partillegk.se eller klubbchef Patrik Skoog på klubbchef@partillegk.se

 

Årets handicaprevision kan sammanfattas i siffror:

  • Antalet medlemmar med hcp: 1 033 st
  • Antal med noll registrerade ronder: 314 st
  • Antal med för få – 1-7 – registrerade ronder: 247 st
  • Antal vars hcp inte påverkades/justerades: 355 st
  • Höjningar: totalt 63 st; +2,0 slag 23 st, +1,0 slag 40 st
  • Sänkningar: totalt 54 st; -2,0 22 st, -1,0 32 st

Kommentarer

Fler artiklar