GOLFA SCHYSST

Tillsammans kan vi hjälpa varandra så att vi alla får en ännu bättre spelupplevelse. Visa hänsyn till dina medspelare och din omgivning, använd sunt förnuft och njut av spelet. Tänk lite extra på:

Speltempo och genomsläpp
Var beredd när det är din tur. Välj klubba och förbered ditt slag när du väntar på att övriga spelare ska slå. På tee bör du ha handsken på och peg och boll i handen när det är din tur. 

Släpp igenom ett snabbare parti - Titta framåt, och bakåt. Om ditt parti inte kan hålla platsen på banan är ni skyldiga att släppa igenom efterföljande parti. Detta gäller även i en tävling.

Man ska släppa igenom en snabbare boll oavsett antal spelare i egen eller upphinnande boll. Det kan vara så att ni har rygg på en boll som i sin tur har en lucka framför sig. 

Det handlar om att ha lite ”split vision” och mycket sunt förnuft. Reglerna säger att man får leta efter sin boll i 3 min men att man ska släppa redan efter 30 sek.

Vid ett genomsläpp så praktisera gärna ”flytande genomgång” Det innebär att genomsläppningen sker i etapper, så att bollen som släpper inte blir en stillastående ”blockering” även för nästa bakomvarande boll. Allra enklast är det på ett par 3-hål. Gör så här:

·       Spelarna på greenen (boll 1) går åt sidan och vinkar till de väntande spelarna (boll 2) att slå.
·       När detta är gjort puttar alla i boll 1 ut, lämnar greenen och går till nästa tee, där alla i partiet slår ut och inväntar boll 2.
·       När även spelarna i boll 2 slagit ut går alla spelare tillsammans mot sina bollar, varefter boll 2 spelar vidare medan boll 1 väntar.

Flytande genomgång kan naturligtvis varieras med hänsyn till omständigheterna. Hinner exempelvis en tvåboll upp en fyrboll, som just slagit ut från en tee, bör fyrbollen låta tvåbollen slå ut meddetsamma. Det kan också ske på fairway, exempelvis vid genomsläpp på grund av bolletning. Om bollen återfinns innan genomsläppningen fullbordats är det lämpligt att spelarna i båda partierna slår sina slag och genomsläppningen sker först i samband med nästa slag.

Du får spela i vilket tempo du vill men tvinga inte andra att göra det, hjälp varandra att få en fin spelupplevelse.
 
Parkera vagnen på rätt sida
Innan du går för att putta, parkera vagnen / bilen eller lägg bagen på den sida av greenen som är närmast tee på nästa hål.

Dra aldrig vagnen mellan bunker och green och undvik generellt att dra vagnen på slitna områden
När många går på en begränsad yta blir det ett onormalt (onödigt) hårt slitage. Tillåter man spelare att gå mellan greenbunker och green så koncentreras slitaget på en mycket liten yta. När du ”nästan” hamnar på green så riskerar du då att få ett oförtjänt dåligt läge att spela ifrån i motsats till om det inte varit en ”gångväg” där. Undvika att gå (dra vagnen) på dessa områden utan gå runt bunkern.

Undvik även alla nyanlagda områden där vi just sått eller rullat ut gräs.

Laga nedslagsmärken
Man ska alltid laga sitt nedslagsmärke på green! Lagar du ditt nedslagsmärke rätt återställs gräset inom ett dygn – medan ett olagat märke riskerar att bli kvar på greenen i flera månader. Det kan vara så att du landat på green och rullat av, du har ändå ett nedslagsmärke att laga. Laga gärna ett till när du ändå är igång.

Lägg tillbaka torvor
Tillsammans kan vi hjälpas åt att hålla golfbanan i gott skick. För visst är det roligare att slå från fint gräs än att hamna i någon annans olagade torvuppslag? Slår du upp en torva med klubban, lägg tillbaka den och trampa till så växer gräset fast igen. 

Placera krattorna i bunkern och i spelriktningen
En bunker ska du lämna i det skick du själv vill finna den. Bunkerkrattor bör ligga i bunkern på en plats där de minst sannolikt påverkar spelet. Det är enklare att slå bollen från en jämn och välkrattad bunker.

Var rädd om våra hålkanter
Visst är det bra att kunna putta med flaggan i. Men plocka upp bollen utan att skada hålkanten. Vi har kvar ”plattan” från pandemin i hålkopparna. Den sitter nu längst ned fäst i flaggstången så du kan enkelt lyfta upp både flagga och boll på en gång utan att riskera att förstöra hålkanterna.

Säkerhet
Undvik att slå så länge det finns minsta risk att träffa någon med bollen. Se alltid till att du har en väl tilltagen säkerhetsmarginal. Banarbetare har alltid företräde. Du är alltid ansvarig för ditt eget slag. Finns det minsta risk för att en boll trots allt ska träffa en människa måste du och dina spelkamrater i bollen skrika FORE. Ropa hellre en gång för mycket än för lite. När du hör ropet FORE: vänd genast ryggen åt det håll varifrån ropet kom, huka dig och skydda huvudet med händer och armar. Gör dig så liten som möjligt.

På rangen
Riskera aldrig att slå över nätet. Gå tillbaka med hinken till bollmaskinen när du slagit färdigt. Plocka upp dina sönderslagna peggar.

Om du uppmärksammar något speciellt i din närhet
Vi har många nya golfare och klubbkompisar. Hjälp nybörjare och nya klubbmedlemmar tillrätta med sånt som är obekant i deras nya miljö.  Var inte rädd för att påtala / utbilda men gör det på ett trevligt sätt. Presentera dig med för- och efternamn. Förklara för spelaren att vad du anser kan göras annorlunda och varför. Du kan också kontakta oss i receptionen.

 
Vi hoppas både du och alla andra golfare får en härlig säsong med fina golfupplevelser. Lycka till med ditt spel.