Lokala regler 2017

 PARTILLE GK 2017-03-23                                             

Banmarkering   Regelhänvisning Regel 
Vit out of bounds 27
Gul vattenhinder 26
Röd   sidovattenhinder 26
Blå   mark under arbete (MUA) 25
Blå-vit  MUA; spel förbjudet bilaga I, sid 133
Vit eller blå sluten linje mark under arbete (MUA) 25
Vit öppen linje del av hindrande föremål 24


Out of bounds (Regel 27)
På hål 3 och 4 definierar beläggningen på Golfrundan (uppfartsvägen till klubben) och Öjersjövägen gränsen för out of bounds där vita pinnar saknas.

Sidovattenhinder (Regel 26)
Omarkerade diken och dammar är sidovattenhinder. Gränsen går där marken bryter av ner mot hindret.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1)
a) Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten.
b) Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten.
c) Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet.

Mark under arbete (MUA) (Regel 25-1) - spel förbjudet
Myrstackar.

Pluggad boll (Regel 25-2)
Lättnad utökad till hela spelfältet; sid 136-137 i Regler för Golfspel.

Flyttbara hindrande föremål (Regel 24-1)
Stenar i bunkrar.

Oflyttbara hindrande föremål (Regel 24-2)
a) Spelaren får ta lättnad utan plikt för oflyttbart hindrande föremål nära green som befinner sig i hans spel- eller puttlinje, enligt sid 140-141 i Regler för Golfspel.
b) Avståndsplattor.
c) Grön-vita och gul-svarta plattor (nybörjartee).

Boll som oavsiktligt rubbas på green (Regel 18-2, 18-3 och 20-1)
När en spelares boll ligger på green utgår ingen plikt om bollen eller bollmarkeringen oavsiktligt rubbas av spelaren, hans partner, hans motspelare eller någon av deras caddies eller utrustning. Den rubbade bollen eller bollmarkeringen måste återplaceras.

Avståndsmätare (Regel 14-3)
En spelare får skaffa sig information om avstånd genom att använda en avståndsmätare. Om en spelare under en fastställd rond använder en avståndsmätare för att bedöma eller mäta andra förhållanden, som skulle kunna påverka hans spel (t ex nivåskillnader, vindstyrka mm), bryter spelaren mot regel 14-3.

Organisk del av banan (Regel 13)
Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte flyttas eller plockas bort.

Plikt för brott mot Lokal Regel där inget annat anges:                 
Matchspel: Förlust av hålet
Slagspel: Två slag

             Vid upprepat brott mot regel 14-3 avseende avståndsmätare: Diskvalifikation