Lokala regler

 PARTILLE GK 2019-03-29                                             

Banmarkering   Regelhänvisning Regel 
Vit out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Blå   Onormalt banförhållande 16
Vit eller blå sluten linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2Tillfällig lokal Regel 2019-03-29

Lägesförbättring 
När en spelares boll ligger på någon del av spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

  • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
  • Måste vara på spelfältet.

När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b (2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.


Nyanlagda områden på spelfältet,
efter bl a trädfällningar, definierade med vit spraylinje 
är spelförbudszoner som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.


Lokala Regeler

Out of bounds (Regel 18.2) 
Gränsen för out of bounds på hål 3 och 4 definieras av bansidans kant av beläggningen på Golfrundan (uppfartsvägen till klubben) och Öjersjövägen där vita pinnar saknas.  När out-gränsen avslutas med dubbla out-pinnar visar pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns. 

Speciella eller tvingande lättnadsförfaranden 

Spelförbudszoner 
Område definierat av blå pinnar med grön topp är en spelförbudszon som ska behandlas som ett onormalt banförhållande. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt Regel 16.1f 

Onormala banförhållanden (Regel 16) 

a) Mark under arbete (MUA) 
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten. 
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten. 
3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet. 
4. Myrstackar. 

b) Oflyttbara tillverkade föremål 
1. Avståndsplattor. 2. Alla Grön-vita och gul-svarta plattor (nybörjartee). 

c) Oflyttbara tillverkade föremål nära green 
Lättnad från störande inverkan av ett oflyttbart tillverkat föremål får tas enligt Regel 16.1. Spelaren har också dessa extra alternativ för att ta lättnad när sådana oflyttbara tillverkade föremål är nära greenen och på spellinjen: Boll på spelfältet. Spelaren får ta lättnad enligt Regel 16.1 om ett oflyttbart tillverkat föremål är på spellinjen och är inom två klubblängder från greenen och inom två klubblängder från bollen. 
Undantag: Ingen lättnad om spellinjen är uppenbart orimlig. 

Organiska delar av banan 
Stengärdsgårdar. Lösa stenar får inte flyttas eller plockas bort. 

Avbryta spelet (Regel 5.7) 
Ett avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b. 

Transportmedel (Regel 4.3) 
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen. 

Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål. 

Rött pliktområde (Regel 17) 
Det röda pliktområdet på hål 6, 8, 11, 14 och 15 som bara är definierat på en sida är oändligt. 

När pliktområdesgränsen avslutas med dubbla pinnar visar deras enslinje/syftlinje områdets fortsatta gräns. 

Godkända av GGF Regelkommitté 2019-02-22