Lokala regler

 PARTILLE GK 2020-03-24   

Plikt för brott mot Lokal Regel (om inget annat sägs i den lokala regeln):
Allmän plikt (förlust av hål i matchspel eller två slags plikt i slagspe)                                     

Banmarkering   Regelhänvisning Regel 
Vit out of bounds 18
Röd Rött pliktområde 17
Blå   Onormalt banförhållande 16
Vit linje Onormalt banförhållande 16
Markering med grön topp Spelförbudszon 2

 


Tillfällig lokal Regel
  2020-10-08

Lägesförbättring 
När en spelares boll ligger på någon del av det finklippta spelfältet som klippts till fairwayhöjd eller lägre samt övriga normalt klippta gräsytor (semiruff) får spelaren ta lättnad en gång utan plikt genom att placera den ursprungliga bollen eller en annan boll i och spela den från detta lättnadsområde:

Referenspunkt: Den ursprungliga bollens läge.

Lättnadsområdets storlek mätt från referenspunkten är en klubblängd från referenspunkten men med dessa begränsningar:

 • Får inte vara närmre hålet än referenspunkten och
 • Måste vara på spelfältet.


När en spelare fortsätter enligt denna lokala regel måste spelaren välja en punkt att placera bollen på och använda proceduren för att återplacera en boll enligt Reglerna 14.2b (2) och 14.2e.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.


Mark under arbete (MUA)

Nyanlagda områden på spelfältet, efter bl.a. teebyggnation, utvidgning av spelområden och trädfällningar, definierade av blå pinnar med grön topp eller vit spraylinje är spelförbudszoner som ska behandlas som mark under arbete. Lättnad utan plikt för störande inverkan av spelförbudszonen måste tas enligt regel 16.1f.

Plikt för att spela boll från fel plats genom att bryta mot lokal regel: allmän plikt enligt Regel 14.7a.


Lokala Regeler

Out of bounds (Regel 18.2) 

 1. När outgränsen avslutas med dubbla outpinnar visa pinnarnas enslinje/syftlinje banans fortsatta gräns.
 2. Gränsen för out of bounds på hål 3 och 4 definieras av bansidans kant av beläggningen på Golfrundan (uppfartsvägen till klubben) och Öjersjövägen där vita pinnar saknas. 

Pliktområde (Regel 17) 
Det röda pliktområdet på hål 6, 8, 11, 14 och 15 som bara är definierat på en sida är oändligt. När pliktområdesgränsen avslutas med dubbla pinnar visar deras enslinje/syftlinje områdets fortsatta gräns.

Onormala banförhållanden (Regel 16) 

a) Mark under arbete (MUA) 
1. Skador i bunkrar, såsom gropar och fåror, förorsakade av rinnande vatten. 
2. Dräneringssträngar med synligt fyllnadsmaterial av sand, jord, grus eller sten. 
3. Jordfasta stenar eller berg i dagen på den finklippta delen av spelfältet. 
4. Myrstackar. 

b) Oflyttbara tillverkade föremål 
1. Avståndsplattor.
2. Alla Grön-vita och gul-svarta plattor (nybörjartee). 

Avbryta spelet (Regel 5.7) 
Ett omedelbart avbrott i spelet på grund av en farlig situation kommer att signaleras med en lång sirensignal. Alla andra avbrott kommer att signaleras med tre sirensignaler i följd. I båda fallen kommer återupptagande av spelet att signaleras med två korta sirensignaler. Se Regel 5.7b. 

Transportmedel (Regel 4.3) 
Under en tävlingsrond får en spelare eller dennes caddie inte åka med någon form av motoriserat transportmedel med undantag för när det godkänts eller senare tillåtits av Tävlingsledningen. 
Plikt för brott mot den lokala regeln: Allmän plikt för varje hål där överträdelsen görs. Vid överträdelse som görs mellan hål påförs plikten nästa hål. 

________________________________________________________________________________________________________________________

 Beträffande våra Gärdesgårdar gäller from i år 2020 följande:

 • Gärdesgårdar är inte längre en organisk del av banan utan ett Oflyttbart tillverkat föremål.
 • Lättnad utan plikt (R 16.1b) får tas på så sätt att…
  • Man tar ut närmaste referenspunkt där man har fri stans och fri sving. Stenar får inte flyttas!
  • Därefter droppar man i lättnadsområdet om en klubblängd som bollen måste stanna inom.
 • Vill man ha ett längre ”säkerhetsavstånd” till gärdesgården får man förklara bollen ospelbar (R19.2) med ett slags plikt och ta lättnad enligt något av de givna alternativen.

Godkända av GGF Regelkommitté 2020-03-23