Hjärt-lungräddning (HLR)

Ingen har väl missat den tragiska och dramatiska kollapsen på fotbollsplanen igår. Christian Eriksen, 29, segnade ner i gräset och fick blixtsnabb vård på planen. Det kan ha räddat hans liv. ----------- Det kan vara på sin plats att påminna om att vi har en Hjärtstartare som sitter i ett skåp mitt emot receptionen i klubbhuset.

Hjärt-lungräddning, som brukar förkortas HLR, är en första hjälpen-behandling som ges för att få igång hjärtverksamheten och andningen hos någon som har fått hjärtstopp. Ju tidigare bröstkompressioner och inblåsningar startas, desto större blir chansen att överleva ett hjärtstopp.

Särskilda rekommendationer vid coronavirus

Svenska rådet för hjärt-lungräddning har utarbetat särskilda rekommendationer till allmänheten på grund av rådande utbrott av covid-19, coronavirus. De nya råden följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer.

Följande råd gäller nu i en akut situation om personen visar symtom på coronavirus:

  • Du ska identifiera hjärtstopp endast genom att titta efter livstecken och normal andning. Gör inte andningskontroll genom att placera ditt ansikte nära personens näsa och mun.
  • Larma 112 och starta bröstkompressioner tills hjälp anländer. Utför inte mun mot mun-metoden. Använd en hjärtstartare om en sådan finns tillgänglig.
  • Tvätta händerna noggrant efteråt med tvål och vatten, eller använd handsprit.

Du ska fortfarande utföra HLR enligt tidigare gällande riktlinjer om det inte finns anledning att misstänka covid-19-virus hos personen.

 

Läs mer om hur det går till

https://www.1177.se/olyckor--skador/akuta-rad---forsta-hjalpen/hjart-lungraddning-hlr/

Kommentarer