Årsavgiftsförsäkring vid olycka

Klubben har nu gruppförsäkran om du råkar ut för en olyckshändelse och inte kan spela golf p.g.a. detta.

En olycksfallsskada är en kroppsskada som du drabbats av genom en oförutsedd plötslig yttre händelse.
Exempel på olycksfallsskador kan vara fall- eller klämskador.

Försäkringen ersätter inte de fall där det ligger ett sjukdomsförlopp, förslitning, överbelastning eller
överansträngning bakom spelavbrottet. Kroppsskada som vanligtvis inte betraktas som olycksfallsskada
är exempelvis ryggskott, diskbråck och muskelbristning

Är du osäker på om din skada är ett olycksfall, kontakta oss så kan vi förmedla kontakt till vårt försäkringsbolag Folksam.

 

Har du råkat ut för en skada så fyll i nedan skadeanmälan