Lån och avgifter Partille GK

INTRODUKTIONSERBJUDANDE till dig som vill börja spela golf
Nybörjarkurs i grupp och fritt spel under 2022 
Pris 4.900kr (ord.pris 8.500kr)

För dig som ska söka Friskvårdsbidrag från din arbetsgivare så kan du som kvitto till din arbetsgivare använda vårt fakturaunderlag tillsammans med kvittensen på den betalorder du fått från din bank. 


Senior (från och med 22 år)

Insatslån (Medlemslån) 6.000kr
 
Återbetalas i enlighet med stadgarna vid utträde. Medlem 22-27 år kan dela upp inbetalningen av lånet på max 6 år, lånet skall vara slutbetalt det året man fyller 27 år.

Årsavgift 2022
I alla årsavgifter för seniorer ingår medlemsavgift 600kr, övrig del är spelavgift som är godkänd avdragsgill friskvårdsaktivitet.

Fullbetalande medlem 7.100kr
Obegränsat spel

Studerande 22-27 år 4.500kr 
Studerandemedlem skall årligen senast 31/1 skicka in intyg om heltidsstudier. Obegränsat spel. Medlemslån erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap.

Vardagsmedlem 6.100kr 
Vardagsmedlem spelar fritt vardagar + deltar på Krogrundan under golfveckan utan greenfeeavgift. Övriga tider erläggs gästgreenfee.

Provmedlem 8.150kr 
Provmedlem gäller för fritt spel på banan och ger samtliga övriga medlemsförmåner. Medlemslån erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap. Endast för den som ej varit medlem i Partille GK de senaste tre åren. Får endast utnyttjas en gång och gäller kalenderår. Provmedlem skall senast 30/11 meddela om medlemskapet skall övergå till fullbetalande medlemskap.

Non Resident 3.450kr 
Non Resident är medlem mantalsskriven minst 10 mil ifrån Partille GK. Obegränsat spel.

Passiv 600kr 
Passiv medlem är icke spelande.

Städdeposition 400kr 
Städdeposition återbetalas med 200kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. Erlägges ej av provmedlem.

Junior (till och med 21 år)

Insatslån
 
Du erlägger insatslån först det år du fyller 22 år och kan då dela upp detta på max 6 år.

Årsavgift
I alla årsavgifter för juniorer ingår medlemsavgift 300kr, för knattar 100kr, övrig del är spelavgift

Äldre juniorer 15-21 år 2.570kr
Yngre junior 11-14 år 1.800kr
Knattar 0-10 år 1.050kr

Städdeposition 200kr
 
Städdeposition återbetalas med 100kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. (Fr.o.m 11år)

Övrigt

Byte av kategori och utträde
 
Önskemål om byte av kategori skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12 och tillåts då om det finns plats i den önskade kategorin. Ansökan om utträde ur Partille GK skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12. 

Bagskåp 
Ett begränsat antal skåp finns att hyra. Finns från 300 - 1.100kr/säsong beroende av storlek. Se separat flik på hemsidan eller kontakta receptionen. 

Golfbil 
Då vår bana inte är anpassad för körning med golfbil är denna möjlighet prioriterad för spelare med läkarintyg. Vi har ett mycket begränsat antal bilar att hyra ut. Kontakta receptionen för bokning. Vi ber er observera att samma regler gäller för golfbil som för personbil, det vill säga giltigt körkort och en alkoholgräns på 0,2 promille.
Hyra av golfbil för medlem med läkarintyg 200kr/18 hål.
Hyra av golfbil för gäster med läkarintyg 300kr/18 hål.
Hyra av golfbil utan läkarintyg kostar 500kr/18 hål och tillåts endast om det finns lediga bilar vid ankomst.
För medlem med läkarintyg finns möjlighet att köpa 10-kort för 1500kr. Då kan man välja om man vill ha bil eller elmoped.

Elmoped
Hyra av elmoped för medlem med läkarintyg 175kr/18 hål.
Hyra av elmoped för gäster med läkarintyg 275kr/18 hål.
Hyra av elmoped utan läkarintyg kostar 450kr/18 hål och tillåts endast om det finns någon ledig vid ankomst.

Årsavgiftsfakturan skickas ut med e-post onsdag 23 feb.
Har du inte fått den så börja med att titta i din skräppost, innan du kontaktar oss.