Lån och avgifter Partille GK

INTRODUKTIONSERBJUDANDE till dig som vill börja spela golf
Nybörjarkurs i grupp och fritt spel under 2023 
Paketris 2.800 kr medlemskap + 2.400 gruppkurs grönt kort (ord.pris totalt 10.200kr).

För dig som ska söka Friskvårdsbidrag från din arbetsgivare så kan du som kvitto till din arbetsgivare använda vårt fakturaunderlag tillsammans med kvittensen på den betalorder du fått från din bank. 


Senior (från och med 22 år)

Insatslån (Medlemslån) 6.000kr
 
Återbetalas i enlighet med stadgarna vid utträde. Medlem 22-27 år kan dela upp inbetalningen av lånet på max 6 år, lånet skall vara slutbetalt det året man fyller 27 år. I våra stadgarna finns förutsättningarna för instatslånen.

Årsavgift 2023 
I alla årsavgifter för seniorer ingår medlemsavgift 600kr, övrig del är spelavgift som är godkänd avdragsgill friskvårdsaktivitet.

Fullbetalande medlem 7.700kr
Obegränsat spel

Studerande 22-27 år 4.850kr 
Studerandemedlem skall årligen senast 31/1 skicka in intyg om heltidsstudier. Obegränsat spel. Medlemslån erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap.

Vardagsmedlem 6.700kr 
Vardagsmedlem spelar fritt vardagar + deltar på Krogrundan under golfveckan utan greenfeeavgift. Övriga tider erläggs gästgreenfee.

Provmedlem 8.850kr 
Provmedlem gäller för fritt spel på banan och ger samtliga övriga medlemsförmåner. Medlemslån erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap. Endast för den som ej varit medlem i Partille GK de senaste tre åren. Får endast utnyttjas en gång och gäller kalenderår. Provmedlem skall senast 30/11 meddela om medlemskapet skall övergå till fullbetalande medlemskap.

Non Resident 3.750kr 
Non Resident är medlem mantalsskriven minst 10 mil ifrån Partille GK. Obegränsat spel.

Passiv 600kr 
Passiv medlem är icke spelande.

Städdeposition 400kr 
Städdeposition återbetalas med 200kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. Erlägges ej av provmedlem.

Junior (till och med 21 år)

Insatslån
 
Du erlägger insatslån först det år du fyller 22 år och kan då dela upp detta på max 6 år. I våra stadgarna finns förutsättningarna för  instatslånen.

Årsavgift
I alla årsavgifter för juniorer ingår medlemsavgift 300kr, övrig del är spelavgift.

Äldre juniorer 15-21 år 2.750kr
Yngre junior 11-14 år 1.950kr
Knattar 0-10 år 1.150kr

Städdeposition 200kr
 
Städdeposition återbetalas med 100kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. (Fr.o.m 11år)

Övrigt

Byte av kategori och utträde
 
Önskemål om byte av kategori skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12 och tillåts då om det finns plats i den önskade kategorin. Ansökan om utträde ur Partille GK skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12. Årsavgiftsfakturan skickas ut med e-post onsdag 23 feb.
Har du inte fått den så börja med att titta i din skräppost, innan du kontaktar oss.