Lån och avgifter Partille GK

 

ERBJUDANDE SUBVENTIONERADE MEDLEMSKAP
Så här sent på säsongen erbjuder vi rabbaterade årsavgifter för kvarvarande del av säsongen. Kontakt vårt kansli för mer information.

INTRODUKTIONSERBJUDANDE till dig som vill börja spela golf
Nybörjarkurs i grupp + fritt spel under 2020 Pris 4.500kr (ord.pris 8.200kr)

För dig som ska söka Friskvårdsbidrag från din arbetsgivare så kan du som kvitto till din arbetsgivare använda vårt fakturaunderlag tillsammans med kvittensen på den betalorder du fått från din bank. Senior (från och med 22 år)
 
Insatslån (Medlemslån) 6.000kr Återbetalas i enlighet med stadgarna vid utträde. Medlem 22-27 år kan dela upp inbetalningen av lånet på max 6 år, lånet skall vara slutbetalt det året man fyller 27 år.

Årsavgift 2020
I alla årsavgifter för seniorer ingår medlemsavgift 600kr, övrig del är spelavgift som är godkänd avdragsgill friskvårdsaktivitet.
 
Fullbetalande medlem 6.800kr Obegränsat spel
 
Studerande 22-27 år 4.300kr Studerandemedlem skall årligen senast 31/1 skicka in intyg om heltidsstudier. Obegränsat spel. Medlemslån erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap.
 
Vardagsmedlem 5.800kr Vardagsmedlem spelar fritt vardagar + deltar på Krogrundan under golfveckan utan greenfeeavgift. Övriga tider erläggs gästgreenfee.

Provmedlem 7.700kr 
Provmedlem gäller för fritt spel på banan och ger samtliga övriga medlemsförmåner. Medlemslån erlägges först vid övergång till fullvärdigt medlemskap. Endast för den som ej varit medlem i Partille GK de senaste tre åren. Får endast utnyttjas en gång och gäller kalenderår. Provmedlem skall senast 30/11 meddela om medlemskapet skall övergå till fullbetalande medlemskap.

Non Resident 3.250kr 
Non Resident är medlem mantalsskriven minst 10 mil ifrån Partille GK. Obegränsat spel.

Passiv 600kr 
Passiv medlem är icke spelande.

Städdeposition 400kr 
Städdeposition återbetalas med 200kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. Erlägges ej av provmedlem.

Junior (till och med 21 år)

Insatslån 
Du erlägger insatslån först det år du fyller 22 år och kan då dela upp detta på max 6 år.

Årsavgift
I alla årsavgifter för juniorer ingår medlemsavgift 300kr, övrig del är spelavgift
Äldre juniorer 15-21 år 2.450kr
Yngre junior 11-14 år 1.700kr
Knattar 0-10 år 950kr

Städdeposition 200kr 
Städdeposition återbetalas med 100kr per genomförd städdag eller motsvarande arbete i hålvärdssystemet. (Fr.o.m 11år)

Övrigt

Byte av kategori och utträde 
Önskemål om byte av kategori skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12 och tillåts då om det finns plats i den önskade kategorin. Ansökan om utträde ur Partille GK skall lämnas skriftligt till kansliet senast 31/12. 

Bagskåp 
Ett begränsat antal skåp finns att hyra. Finns från 300 - 1.100kr/säsong beroende av storlek. Se separat flik på hemsidan eller kontakta receptionen. 

Golfbil 
Då vår bana inte är anpassad för körning med golfbil är denna möjlighet prioriterad för spelare med läkarintyg. Vi har ett mycket begränsat antal bilar att hyra ut. Kontakta receptionen för bokning. Vi ber er observera att samma regler gäller för golfbil som för personbil, det vill säga giltigt körkort och en alkoholgräns på 0,2 promille. Golfbil för medlem med läkarintyg 200kr/18 hål. Golfbil för gäster 300kr/18 hål vid läkarintyg. Hyra av golfbil utan läkarintyg kostar 500kr och tillåts endast om det finns lediga bilar vid ankomst. För medlem med läkarintyg finns möjlighet att köpa 10-kort för 1500kr.

 

Årsavgiftsfakturan skickas ut med e-post fredag 21 feb.
Har du inte fått den så börja med att titta i din skräppost  innan du kontaktar oss.