Jakt på banan

Information om jakt som bedrivs på Partille golfklubbs område.

Jaktlaget
Öjersjö Västra jaktlag bildades på slutet av 1940-talet av bl a Elof Olausson som ägde gården där nu klubbhuset och en stor del av banan ligger. Jaktlagets medlemmar har givetvis förändrats under denna tid och består idag av 16 medlemmar varav de flesta bor i Partille respektive Härryda kommun.

Jaktlagets areal är cirka 1500 hektar och sträcker sig från Sävedalen i nordväst till området söder om Landvettersjön i sydost.

Jakten inom området.
Utöver själva jaktområdet har jaktlaget uppdrag från Partille kommun att svara för skyddsjakt, spårning och avlivning av skadat vilt inom de bebyggda områdena i utpekade ansvarsområden, vi utför även uppspårning av i trafiken skadat vilt på uppdrag av Polisen genom utsedda eftersöksjägare i jaktlaget.

Vi jagar de arter som finns upptagna i lagar och förordningar förutom i Knipeflågsbergens naturreservat där vissa begränsningar finns. Inom golfbanans område begränsar sig jakten till älg, rådjur, hare och räv. Utöver detta utför vi, efter önskemål, skyddsjakt för att minimera kanadagås-stammen samt efter grävling.

Jakttider:
Älg – jakttiden är fr.o.m. andra måndagen i oktober och pågår till sista februari. Jaktlaget jagar en vecka med början tredje måndagen i oktober samt en helg fredag-söndag i månadsskiftet nov-dec. Under jaktveckan är golfbanan stängd söndag till fredag. 

Rådjur – jakten börjar 16 augusti med pürchjakt efter bockarna för att från 1 oktober bli jakt med hund efter alla typer av rådjur och pågår till sista januari

Hare – börjar 1 september och pågår till 15 februari

Räv – börjar 1 augusti och pågår till 15 mars

Ända sedan golfbanans etablering har vi försökt förlägga vår jakt till dagar och tider så att störningen för golfarna ska bli så liten som möjligt och för att vi gemensamt skall kunna utnyttja banans möjligheter. Vi har ett mycket högt säkerhetstänkande så att ingen risk skall finnas för er i vårt jaktområde, vi är vana vid att skogen (och banan) innehåller mer folk än vilt.

Rolf Johansson
ordf. Öjersjö Västra jaktlag (medlem i jaktlaget sedan 1966)