Städdagar

Vårens städdag kommer att hållas söndag 29 mars

Just nu har vi ett extraordinärt läge i Sverige och världen på grund av COVID-19. Med anledning av den rådande situationen med risk för farlig smittspridning bevakar vi aktivt utvecklingen av coronaviruset och följer de rekommendationer som kommer från ansvariga myndigheter och utifrån dessa gör vi en avvägning för beslut gällande verksamheten. Just nu avser vi att genomföra städdagen söndagen den 29 mars enligt plan. Vi kommer dock att servera korv och kaffe utomhus.

Städdag:
Söndag 29 mars 09.30 - 12.30 

Som vanligt är det avprickning och fördelning av arbetsuppgifter vid maskinhallen från kl. 09.00. Ni får gärna ta med egna redskap, krattor och räfsor är det som vi har störst behov av.

OBS - med tanke på rådande omständigheter kommer lunchen servars utomhus
Efter städdagens slut kl. 12.30 serveras korv med bröd, kaffe & saft. 

Vi kommer även ha en städdag inför golfveckan
Onsdag 1 juli 09.30 - 12.30

Även i år återbetalas städ depositionen till ditt bankkonto och sker efter höstens städdag. Du får 200kr för varje städdag du deltagit på. Därför är det viktigt att du meddelar oss det kontonummer dit du önskar att återbetalningen görs till. Istället för återbetalning kan du välja att hämta en greenfeekupong (för vår bana) per städdag.  

Om du inte kan vara med på en/någon av städdagarna kan du ändå göra en insats för klubben och återfå dina städpengar / erhålla en greenfee kupong. Du kan byta ut en (1) städdag mot 3 timmars arbete på banan vid annat tillfälle. 

Men du kan även ersätta närvaron på en (1) städdag genom att hjälpa våra hålvärdar med 3 timmars arbete på banan. De behöver löpande hjälp under hela säsongen. Anmäl dig då direkt till en av hålvärdarna: 

Bengt M Magnusson    bengtmagnusson@me.com 
PO Gustavsson           peo.pixbo@telia.com
Kent Holm                  Kent882464@hotmail.com
Karl-Erik Skåpdal        karlerik.skapdal@gmail.com
Bertil Carlsson            bertil.carlsson@gimlisoft.se

Städdeposition 400kr (juniorer betalar hälften) och har samfaktureras med års- och spelrättsavgiften. Erlägges ej av provmedlem.

Välkomna!