Vagnbodskåp

I vår vagnbod har vi skåp för uthyrning

För att komma in i vagnboden behöver man en kodnyckel, dessa får man ut i receptionen mot en deposition på 100kr som återfås när kodnyckeln återlämnas. Skåpsinnehavaren ansvarar själv för lås till sitt skåp. Golfklubben har ingen försäkring som täcker utrustning förvarad i vagnboden, kontrollera din egen hemförsäkring vad som gäller avseende lås etc. 
Från och med nu är vagnboden larmad nattetid mellan 23.00 och 05.30, planera så att du inte behöver hämta eller lämna din utrustning under dessa tider.

Underskåp mellan 
60x60x120 cm, 675 kr / säsong

Finns även med el för 900 kr / säsong

 

Överskåp mellan 
60x60x120 cm, 550 kr / säsong

 

Underskåp stort 
80x60x120cm, 1.000kr / säsong

Finns även med el för 1.200kr / säsong

Överskåp stort 
80x60x120 cm, 900 kr / säsong

Liggande skåp litet
40x60x120 cm, 350 kr / säsong

Liggande skåp stort
60x60x120 cm, 450 kr / säsong