Vid frost

FROST Det är alltid förbjudet att beträda greener med frost.

Detta gäller vid frost vid tävlingsfri dag:

Med ordinarie greener ÖPPNA gäller:

Vid frost stänger vi banan tills frosten släppt. Våra greener 3,4,5,6, 11 och 14 är mest utsatta och tar längre tid att bli frostfria än området runt klubbhuset. Banan kan därför vara stängd fast det ser ut att vara frostfritt vid 1a tee / övningsgreen.

OM banan stängs så försvinner starttiden och kan bara bokas om i mån av plats. Din starttid förskjuts alltså inte. Tänk på att vädret nu går mot kallare dagar och nätter vilket också gör att frosten kommer titta fram. Håll koll på vädret och boka tid därefter.

När vi öppnar banan efter frost kan man efter att ha fått klartecken av receptionen, få tillåtelse att gå ut på 10an, om starttiden blivit struken. Vi kan inte garantera att man kan spela 18 hål, dvs att man får en starttid för att gå ut på tee 1 senare på dagen.

När det finns vintergreener:
Vid frost är det alltid förbjudet att beträda våra ordinarie greener! Däremot är det okey att spela mot våra vintergreener.

Tack för att ni respekterar detta.