Ingen årsrevision av handicap för 2019

I Sverige introduceras det nya Världshandicapsystemet 1 mars i år 2020. I samband med införandet så fungerar det på sätt och vis som en handicaprevision för alla spelare varför den traditionella årsrevisionen inte genomförs.

Läs mer om det nya handicapsystemet på annan plats på hemsidan och på t ex golf.se.

Kommentarer