Junior

Välkommen till Junior och Elit 

Träning skall erbjudas alla klubbens juniorer och elitspelare. Träningen skall i första hand inrikta sig på bredden, men bättre spelare skall ges extra möjligheter att utvecklas. För elitspelare och lovande juniorer erbjuds träning året runt. JEK skall sträva efter att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl på Partille GK som på andra banor. Kommittén skall också arbeta aktivt för att rekrytera och utbilda nya ledare.

JEK's Vision

Partille GK ska vara det självklara valet för ungdomar i närområdet som vill spela golf och ha roligt oavsett ambitionsnivå. Ambitionen är att antalet juniorer som deltar i singel- och lagtävlingar, såväl i klubbtävlingar som externa i tävlingar, ska öka.

Fritt spel för juniorer - överenskommelse om juniorutbyte inom Göteborgs golfförbund

I ett samarbete inom Göteborgs golfdistrikt så är det tillsvidare fritt spel för Partille GK's juniorer på vissa andra banor i distriktet, dvs juniorer behöver inte betala greenfee för att spela på andra banor. För regler och vilka banor det gäller för, klicka på länken i rubriken ovan. Detta är en bra möjlighet för att spela oftare på andra klubbar tillsammans med kompisar eller föräldrar.


Organisation Junior- och Elitverksamheten

- Patrik Skoog, klubbchef, ordförande
- Annika Ewreskär
- Pernilla Strömer
- Kristina Hermansson
- Mats Carestam
- Patrik Öhrn
- Örjan Berg
- Marcus Hermansson
- Jenny Andersson
- Linda Roussos
- Rickard Thörnqvist, tränare


Kontaktpersoner och ansvarsområden 2018

Ordförande i Juniorkommittén Patrik Skoog, 031-987043, 0708-584254

Allmän information
Kansli 031-98 70 04

Juniorträning och sommarläger, Pro's Rickard Thörnqvist, 031-987019, 0708-584199

JuniorPokalen, Tävlingsledare (TL) Mats Carestam  0708-188685

TeenCup Klubbkval, Tävlingsledare (TL) Mats Carestam  0708-188685 

Juniorserien, ansvarig Patrik Skoog, 0708-584254

Brickförsäljning, ansvarig Mats Carestam  0708-188685

Kontaktperson för, och medlem i GGF Junior och Elit kommitté Patrik Skoog, 0708-584254

Kontaktperson de yngre juniorernas aktivitetskvällar Örjan Berg 0729- 88 84 27, Pernilla Strömer 0709-863997 och Jenny Andersson 0761-686884

Kommunikationsansvarig Kristina Hermansson 0761-360725

Junioravslutningen, ansvarig 

Tävlingsledare  Patrik Öhrn 0704-384 384, Annika Ewreskär 0708-115570, Jenny Andersson 0761-686884 och Marcus Hermansson 070-5794465

Juniorkommittén jk@partillegk.se