Junior

Välkommen till Junior och Elit 

Träning skall erbjudas alla klubbens juniorer och elitspelare. Träningen skall i första hand inrikta sig på bredden, men bättre spelare skall ges extra möjligheter att utvecklas. För elitspelare och lovande juniorer erbjuds träning året runt. JEK skall sträva efter att så många juniorer som möjligt deltar i tävlingsverksamheten, såväl på Partille GK som på andra banor. Kommittén skall också arbeta aktivt för att rekrytera och utbilda nya ledare.

JEK's Vision

Partille GK ska vara det självklara valet för ungdomar i närområdet som vill spela golf och ha roligt oavsett ambitionsnivå. Ambitionen är att antalet juniorer som deltar i singel- och lagtävlingar, såväl i klubbtävlingar som externa i tävlingar, ska öka.


Organisation Junior- och Elitverksamheten

  • Ingemar Andersson, ordförande

  • Urban Engman

  • Peter Aspelin

  • Stefan Fredriksson

  • Johan Kristofferson

  • Conny Granbom

  • Magnus Jardeby

  • Cecilia von Knorring

  • Rickard Thörnqvist, tränare


Kontaktpersoner och ansvarsområden 2023

Ordförande i Juniorkommittén Ingemar Andersson 0729-669516

Allmän information
Kansli 031-98 70 04

Juniorträning och sommarläger, Pro's Rickard Thörnqvist 031-987019, 0708-584199

JuniorPokalen, Tävlingsledare (TL) Johan Kristoffersson 0709-461832

Juniorserien, Rickard Thörnqvist 031-987019, 0708-584199

Kontaktperson de yngre juniorernas aktivitetskvällar Sara Karttunen 
sarakarttunen80@gmail.com 0736 28 48 18


Tävlingsansvarig, koordinator Urban Engman 0702-470373