Greenfeesamarbete

ÖVERENSKOMMELSE OM SAMARBETE 2021

 

Precis som tidigare fritt spel för våra juniorer (som är medlem i deltagande klubb) men med en begränsning om 2 tillfällen/klubb.

Ett betydligt strängare krav på förfrågan och klartecken från klubben, därefter registrering i reception med kvitto på att greenfeeavgiften ”nollats” i kassan. 

D.v.s om receptionen är stängd så kan "fritt spell" ej nyttjas! 

Greenfee som ej reglerats såhär (eller om möjligheten till  fritt spel missbrukats på annat sätt) ses som en skuld till klubben och kommer att faktureras.