Klubben

Partille GK är organiserat med en styrelse bestående av 7 ordinarie medlemmar.

Under styrelsen arbetar ideella kommitteer med de olika verksamheter som ingår i en golfklubb.

Medlemssidorna hittar du mer information om vår veksamhet, värdegrund och planer.