Vår historia

Om Partille GK

Partille GK bildades den 21 juni 1983. Golfbanan invigdes 1988, arkitekt Jan Cederholm. Tio år efter att golfbanan invigdes stod klubbhuset klart. Under år 2008 slutfördes en genomgripande ombyggnad av greener och greenområden, arkitekt Susanna Gustavsson. Anläggningen och banan har därefter utvecklats och förbättrats enligt vår utvecklingsplan som styrelsen beslutat och beslutar om. Exempel på detta är den genomgripande ombyggnad av såväl spelfält som damm- och bäckområden som genomförts på hål 12. Dessutom har de flesta tees och teeområden byggts om över tid.

Banan är en omväxlande och tekniskt intressant skogs- och parkbana i vacker natur. Kuperade greenområden och ondulerade greener ger utmaningar för alla kategorier av spelare. Förutom banan finns en drivingrange samt ett övningsområde med pitch-, chip-, bunker- och puttningsmöjligheter. I klubbhuset finns restaurang, shop och omklädningsrum. Våra golftränare har kunskap och erfarenhet att utveckla och förbättra såväl nybörjare som etablerade golfspelare. Som en viktig del i våra tränares verksamhet finns en svingstudio för möjligheter till golflektioner och utprovning av klubbor medmoderna hjälpmedel och redskap.

Vår golfanläggning ska passa olika kategorier spelare och upplevas som vacker och välskött. Verksamheten på klubben ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Träning och spel ska ske i en trygg miljö, fri från diskriminering och kränkande behandling.

 

I samband med invigning av klubbens nya greener 2008 gjordes bildspel som visar klubben historia fram till ombyggnaden.
Bildspelen hittar ni vi länkarna nedan.

(OBS Filerna är stora och kan ta relativt lång tid att ladda upp.)