Om Partille GK

Om Partille GK

Partille GK bildades den 21 juni 1983. Golfbanan invigdes 1988, arkitekt Jan Cederholm. Tio år efter att golfbanan invigdes stod klubbhuset klart. Under år 2008 slutfördes en genomgripande ombyggnad av greener och greenområden, arkitekt Susanna Gustavsson. Anläggningen och banan har därefter utvecklats och förbättrats enligt den så kallade Masterplan styrelsen beslutat och beslutar om. Exempel på detta är den genomgripande ombyggnad av såväl spelfält som damm- och bäckområden som genomförts på hål 12. Dessutom har de flesta tees och teeområden byggts om över tid.

Banan är en omväxlande och tekniskt intressant skogs- och parkbana i vacker natur. Kuperade greenområden och ondulerade greener ger utmaningar för alla kategorier av spelare. Förutom banan finns en drivingrange samt ett övningsområde med pitch-, chip-, bunker- och puttningsmöjligheter. I klubbhuset finns restaurang, shop och omklädningsrum. Våra golftränare har kunskap och erfarenhet att utveckla och förbättra såväl nybörjare som etablerade golfspelare. Som en viktig del i våra tränares verksamhet finns en svingstudio för möjligheter till golflektioner och utprovning av klubbor medmoderna hjälpmedel och redskap.

Vår golfanläggning ska passa olika kategorier spelare och upplevas som vacker och välskött. Verksamheten på klubben ska utformas i överensstämmelse med grundläggande demokratiska värderingar. Träning och spel ska ske i en trygg miljö, fri från diskriminering och kränkande behandling.

Vad gäller ansvarsfördelning är Partille GK:s styrelse ytterst ansvarig för att det allmänna skicket på banan upprätthålls, främst genom att tilldela ekonomiska resurser för skötsel och underhåll. Dessa resurser anpassas till den verksamhetsplan för banan som gäller för respektive golfsäsong. Styrelsen har också ansvar för anläggningens långsiktiga utveckling genom beslut om större förändringar, nybyggnationer eller inköp av maskiner. Partille GK:s klubbchef ska tillsammans med klubbens greenkeeper löpande planera och utvärdera skötsel och underhåll av bana, maskinpark samt fastigheter så att styrelsens målsättningar för anläggningen uppnås.

Styrelsen för Partille GK
i maj månad 2022

 

I samband med invigning av klubbens nya greener 2008 gjordes bildspel som visar klubben historia fram till ombyggnaden.
Bildspelen hittar ni vi länkarna nedan.

(OBS Filerna är stora och kan ta relativt lång tid att ladda upp.)