Valberedning

Valberedningen tillsätts av klubbens årsmöte. Det är vår uppgift att vid nästa årsmöte ge förslag på lämpliga personer till såväl styrelsen som revisorer. Vi i valberedningen påbörjar vårt arbete tidigt under pågående golfsäsong, för att i god tid innan nästa årsmöte vara klara med vårt arbete. Att hitta rätt personer är betydelsefullt för klubbens bästa och du är välkommen att höra av dig oss i valberedningen med synpunkter eller förslag på personer som kan vara kandidater för styrelsearbete eller revisoruppgifter.

Nuvarande valberedning består av Annika Nordin, ordförande, Christer Isberg och Per Sundström. Du kan kontakta valberedningen via mail valberedning@partillegk.se

Valberedningen Partille GK

Annika Nordin, ordförande Valberedning