Kommittéer

Styrelsen delegerar uppgifter till ideella kommittéer som arbetar med de olika verksamheter som finns på en golfklubb. Kommittéernas sammansättning samt verksamhetsplaner och andra dokument visas under respektive underrubrik.