Anläggningskommittén

Anläggningskommittén Partille GK

Anläggningskommittén bidrar till att sköta, driva och utveckla klubbens anläggning på ett professionellt och effektivt sätt. Ledamöterna i kommittén representerar därför såväl olika delar av verksamheten som olika kompetenser.

Mail
: bk@partillegk.se

Ledamöter

 • Thomas Nilsson, styrelsens representant
 • Bengt M Magnusson
 • Rolf Hagbard
 • Karl-Eric Molén
 • Thomas Örtblad, greenkeeper (adjungerad)
 • Claes Leander, klubbchef (adjungerad)

Ansvarsfördelning

 • Styrelsen är ytterst ansvarig för att det allmänna skicket på banan upprätthålls främst genom att tilldela ekonomiska resurser för skötsel och underhåll. Dessa resurser anpassas till den verksamhetsplan för banan som gäller för respektive säsong. Verksamhetsplanen fastställs efter att styrelsen beslutat om tydliga kvalitetsmål för banan.
 • Styrelsen har ansvar för anläggningens långsiktiga utveckling genom beslut om större förändringar, nybyggnationer eller inköp av maskiner.
 • Partille GK:s klubbchef ska tillsammans med klubbens greenkeeper och anläggningsansvarig i styrelsen planera och utvärdera skötsel och underhåll av bana, maskinpark samt fastigheter så att styrelsens målsättningar för anläggningen uppnås. Greenkeepern är ansvarig för att leda och fördela arbetet för anställd så kallad banpersonal. Anställd banpersonal skall på ett professionellt sätt genomföra ordinarie skötselprogram och utföra andra beslutade förändringar inom ramen för tilldelade resurser.
 • Klubbchef, greenkeeper och anläggningsansvarig i styrelsen koordinerar arbete för grupper av medlemmar (exempelvis det så kallade onsdagsgänget) som gör ideella insatser på anläggningen utöver hålvärdssystem och städdagar.
 • Anläggningskommittén ansvarar för att arbetet vid städdagarna organiseras och utnyttjas på bästa sätt samt att golfklubbens hålvärdssystem fungerar och utvecklas.
 • Anläggningskommittén eller speciellt utsedda projektgrupper gör på styrelsens uppdrag planer för utveckling av specifika områden på kort eller lång sikt.
 • Medlemmarnas ansvar för att hålla banan i gott skick är att iaktta ett korrekt golfvett. I detta ingår att återplacera uppslagen torv, reparera nedslagsmärken, kratta bunkrar, respektera avspärrningar, utnyttja iordningställda gångvägar och använda papperskorgar.
 • Medlemmar som har frågor och idéer kring skötsel och långsiktig utveckling vänder sig med fördel till Partille GK:s klubbchef.