Onsdagsklubben

Under hösten 2008 startade några av klubbens medlemmar en arbetsgrupp som senare fått namnet "Onsdagsklubben". Gruppen jobbar med förbättrings- och underhållsarbeten på vår bana. Arbetet sker i samråd med klubbchef, greenkeeper och bankommité.

Vi jobbar normalt tisdagar slutet september till början december och slutet januari till slutet maj. Vi samlas kl 08:15 i klubbhuset. 

Är du intresserad att göra en insats för klubben så hör av dig till :
Bengt Magnusson 0706366717
Rolf Hagbard 0708880785
Ragnar Sandegård 0706617870
eller sänd ett mail till Bengt M Magnusson