Vårt hålvärdssystem

Syfte: Tanken är att de medlemmar som vill göra arbete vid andra tillfällen än de årliga städdagarna kan ansluta sig till hålvärdssystemet. Det finns en hålvärd utsedd för varje hål. Hålvärden är sammanhållande för en grupp medlemmar som löpande hjälper till att bibehålla finish på respektive hål. De som ansluter sig till hålvärdssystemet behöver inte närvara vid städdagarna utan kan tillsammans med hålvärden besluta om när motsvarande arbetsinsats skall göras på hålet.

Hålvärdssystemet har alltså flera mål, det skall göra möjligt för medlemmar att lära känna varandra lite mera, göra insatser motsvarande städdagsmåttetr utanför de av klubben beslutade städdagarna OCH FRAMFÖRALLT skapa en bana som upplevs som vacker med finish även i de små detaljerna.

Tidpunkt: De som ansluter sig till hålvärdssystemet behöver inte närvara vid städdagarna utan kan tillsammans med hålvärden besluta om när motsvarande arbetsinsats skall göras på hålet.

Arbetsinsatsen skall uppgå till 3 timmar för att motsvara en städdag, en del av hålen väljer att göra 1,5 timme vid fyra tillfällen under säsongen. Vi strävar efter att ha hål med medlemmar som kan utföra arbetet på dagtid lika väl som hål för medlemmar som gör sin insats på kvällstid.

Organisation: Anläggningskommittén skall ta vara på hålvärdssystemets möjligheter, hjälpa hålvärdarna med rekrytering av nya medlemmar samt vara en kontakt mot andra arbetande grupper som anställd personal på banan eller frivilliga krafter som Onsdagsklubben.

Är du intresserad att medverka i hålvärdssystemet, ta kontakt med - hålvärdssystemet via e-post halvard@partillegk.se eller telefon - Receptionen/kansliet, lämna ett meddelande.

Exempel på uppgifter

Område

Arbetsuppgift

När

Behov av verktyg

Tee

Rensa och kratta grusvägar

Hela spelsäsongen

Kratta, rensjärn

 

Hålla Teeskyltar rena

Hela spelsäsongen

Vatten, svamp

 

Slyrensa kring tee

Hela spelsäsongen

Grensax, sekatör

 

Rensa stenmurar från sly och löv

Hela spelsäsongen

Grensax, sekatör

 

Borsta/rensa vintertee/utslagsmatta

Vår och höst

Borste, rensjärn

 

Kratta tee och område kring tee

Vår och höst

Lövkratta

 

Rensa diken från löv och annat skräp

Vår och höst

Kratta, spade

 

Bryt upp sten som stör spel/klippare, återfyll

Företrädesvis höst

Spett, spade, jord, g-frö

 

 

 

 

 

   

 

Fairway

Plocka skräp

Hela spelsäsongen

 

 

Rensa stenmurar från sly och löv

Hela spelsäsongen

Grensax, sekatör

 

Bryt upp sten som stör spel/klippare, återfyll

Företrädesvis höst

Spett, spade, jord, g-frö

 

Rensa diken från löv och annat skräp

Vår och höst

Kratta, spade

 

Fylla igen uppslagen torv

Hela spelsäsongen

 

Green

Laga nedslagsmärken, inte bara egen green

Hela spelsäsongen

Greenlagare

 

 

 

 

Green-

Slyrensa utanför greenområde

Hela spelsäsongen

Grensax, sekatör

område

Kratta bort kottar (om finns) från greenens närhet

Hela spelsäsongen

Lövkratta

 

Bryt upp sten som stör spel/klippare, återfyll

Företrädesvis höst

Spett, spade, jord, g-frö

 

Kratta greenområdet vår och höst

Vår och höst

Lövkratta

 

Rensa diken från löv och annat skräp

Vår och höst

Kratta, spade

 

Ta bort groblad med försiktighet

Sommar och höst

Kniv, greenlagare