Nya Damkommittén

Kommittén består av:
(Från vänster)

Lisa Jensäter
Marianne Hallberg
Louise Bramfeldt
Eva Nilsson
Lotta Tjäder, Ordförande

Bakom kameran och extra resurs:
Monica Backman Svensson

Mail adress till damkommittén: dk@partillegk.se

Damkommittén har haft sitt första möte, där alla fick bekanta sig med varandra och sedan börja lägga riktlinjer för säsongen 2020. Om det är någon som har några önskemål om aktiviteter och tävlingar får ni gärna höra av er till dk@partillegk.se Det är ju nu under vintern våra aktiviteter skall planeras och bokas. Hemsidan kommer att uppdateras löpande.

Hjärtligt Välkomna!


 

Verksamhetsplan 2019

Damkommittén (DK) består av fem medlemmar. Ordföranden har möte med klubbchefen minst tre gånger under höst - och vinterhalvår samt är sammankallande till damkommitténs möten minst fyra gånger per år. Två av medlemmarna är ansvariga och kontaktpersoner för Running Eclectic, en för 9-hålstävlingen och en för 18-hålstävlingen.

Klubbens uppdrag till Damkommittén
Verksamheten i DK skall bedrivas så att damerna får möjlighet till ett väl avvägt program med tävlingar och andra aktiviteter, där välbefinnande och social samvaro står i fokus.

DK:s målsättning

 • Arbeta för att Partille GK ska vara det självklara valet för damer som vill spela golf, oavsett deras ambitioner.
 • Erbjuda ett väl avvägt program med damtävlingar och andra aktiviteter som passar såväl ålder som hcp.
 • Stärka damernas regelkunskaper.

Värdegrunder, vilka värderingar skall prägla vår verksamhet?

 • Glädje: det skall vara roligt att åka till Partille GK.
 • Gemenskap: på Partille GK skall alla damer känna gemenskap såväl med andra damer som med övriga medlemmar, restaurangpersonal, kansli, banskötare, tränare och övrig personal. Våra damer skall vara en viktig del av klubbens gemenskap.
 • Uppmuntran: vi skall uppmuntra våra damer att tävla och att förstå vidden av regelkunskap samt vett och etikett.

Handlingsplan 2019

 • Förankra DK:s mål och verksamhetsplan i styrelse/klubb.
 • Arrangera Running Eclectic, 9 hål respektive 18 hål. Klubben bistår DK med registrering och redovisning av tävlingsresultat på anslagstavla och hemsida.
 • Genomföra planerade aktiviteter enligt nedan.
 • Följa upp och utvärdera vår verksamhetsplan i avsikt att  förbättra eller förändra verksamheten.

Planerade aktiviteter för 2019

 • Upptaktsmöte inför säsongen
 • Vårscramble (lagtävling) vid säsongsstart
 • Running Eclectic, 9 hål respektive 18 hål
 • Tävling med annorlunda spelform
 • Avslutning och prisutdelning  för Running Eclectic