Hcp, Utbildning & Regler

Kommittén består av:
Lars Mellbin, ordförande
Karl-Erik Skåpdal, distriktsdomare

Mail adress till HCP och Utbildningskommittén hur@partillegk.se

Verksamhetsplan 2019

Klubbens uppdrag till HCP och Utbildningskommittén

Att handha

  • Utbildning,
  • Handicapfrågor 
  • Regelfrågor 
  • Lokala regler 
  • Banmarkeringar 

Planerade aktiviteter för 2019

  • Arrangera regelträffar
  • Verka för att Partille GK har ett flertal utbildade klubb- och distriktsdomare
  • Verka för att Partille GK får fler utbildade ledare
  • Genomföra en årlig översyn av banutmärkningen och lokala regler
  • Genomföra en årlig hcp-revision

Länkar till material om regler och handicap