Hcp, Utbildning & Regler

Kommittén består av:
Lars Mellbin, ordförande
Karl-Erik Skåpdal, distriktsdomare

Mail adress till HCP och Utbildningskommittén hur@partillegk.se

Verksamhetsplan 2021

Klubbens uppdrag till HCP och Utbildningskommittén

Att handha

  • Utbildning,
  • Handicapfrågor 
  • Regelfrågor 
  • Lokala regler 
  • Banmarkeringar 

 

Länkar till material om regler och handicap