Seniorkommittén

Kommittén består av: 
Claes-Göran Cedströmer, Ordförande  
Birgitta Westberg
Marianne Andersson
Curt Åkesson
Hans Eriksson

Mailadress till Seniorkommittén: senior@partillegk.se

Seniorkommitténs representant i styrelsen är Bengt M. Magnusson

Verksamhetsplan 2022

Seniorkommitténs målsättning
Seniorkommitténs uppgift är att arbeta för att uppnå dess syfte, nämligen att ha trevligt tillsammans, få socialt utbyte och mycket frisk luft, tävla en del mot varandra och mot andra klubbar i seriespel samt gärna få ut mer av sitt golfande. Alla seniorer skall verka för, att vi får ett ännu större antal deltagare i våra aktiviteter för att öka välbefinnandet hos klubbens äldre medlemmar. SK skall undersöka möjligheten att utveckla nya aktiviteter såväl inom klubben som med andra klubbar.

Vilka är seniorer?

Alla som är 60+, såväl damer som herrar.

Torsdagsgolfen

Torsdagsgolfen skall vara basen för att uppnå seniorgolfens syfte enligt ovan, med ett snittdeltagande av ca 50 deltagare per gång och sammanlagt c:a 100 deltagare under säsongen. Tävlingarna skall varieras mellan blandade och klassvisa bollar med såväl damer som herrar i jämlikhetens anda. Var fjärde till femte torsdag skall spel ske med shotgunstart med gemensam lunch och prisutdelningm. Detta under förutsättning att rekommendationerna för Corona pandemin inte förbjuder detta. Lottning sker under tisdagen före kl. 18.00 av på förhand utsedda tävlingsledare.

Utflykter
För att få spela på andra banor till förmånliga priser arrangeras en utflykt under våren varje år

Tävlingar
Under året skall olika tävlingar äga rum för att skapa variation i golfen. Omaka Par och St Göran sker i form av matchspel och Eclectic inom ramen för torsdagsgolfen. Årets snittare är en tävling där de nio bästa resultaten från torsdagsgolfen räknas. Tävlingarna skall i stort sett vara ekonomiskt självbärande.

Seriespel
Ansvaret för seriespelet har flyttats över till Seriespelsgruppen. Seniorkommittén tillsätter tävlingsledare för D60/H60/H70 och H75 seriespel.

Utbyte med Stora Lundby
Varje år sker utbyte med St Lundby till reducerad greenfee, då ett evigt vandrande pris står på spel. En gång på våren och en gång på hösten på respektive bana. Det sammanlagda snittresultatet räknas.

Information
Löpande information skall ske på hemsidan och anslagstavlan. Under året skall två stora informationsträffar anordnas till vilka särskilda kallelser sändes ut. På vårmötet informeras om aktiviteter och på Luciamötet summeras året som gått. Seniorkommittén skall inhämta synpunkter från medlemmarna såväl löpande som på de månadsvisa prisutdelningarna på torsdagarna. Regelträffar skall genomföras om tillräckligt stort intresse finns.

Aktiviteter 2022

Torsdagsgolfen

I stort sett varje torsdag spelar 40-60 personer en givande golfrunda och var fjärde-femte vecka är det shotgun start, då vi brukar ha stort deltagande i lunch och prisutdelningar för de senaste veckornas tävlingar. Vi lottar även ut ett par priser till ”icke-pristagare”. Start- och resultatlistor finns på anslagstavlan och www.golf.se.
Innan första torsdagsstarten erlägger var och en 100:- avseende årsavgiften för årets aktiviteter detta kan göras via anmälan till tävlingen ”Senior 60+ Webb betalning av årsavgift 100kr” eller göra anmäla och betala via receptionen.
För varje torsdagsspel betalar vi 50:-. Den allra största delen går till priser. Betalning kan göras via kort, Golf.se (Min Golf) eller swish.
Handicapklasserna är A 0-21,5 B 21,6-28,5 och C 28,6-54,0.
Detaljerna om tävlingarna finner Du på klubbens hemsida under Seniorkommittén eller på anslagstavlan. Varannan tävling lottas klassvis och varannan med blandade klasser. Några tävlingar är partävlingar.
Anmälan via nätet senast tisdag 10.00 eller genom receptionen.
De tre bästa för året i varje klass får priser på Luciafesten.

Eclectic

Running eclectic bygger på resultaten på torsdagsgolfen.  Ingen anmälningsavgift. Detta är en tävling där Du främst tävlar mot Dig själv, för att se om Du kan förbättra Dig på varje hål. De tre bästa damerna respektive herrar får pris. Uppföljning sker löpande på Golf.se med prisutdelning på Lucia avslutningen.

Årets snittare

Detta är en tävling, då de med bästa årsgenomsnittet nettoslag oberoende av klass premieras. Snittet av de sex bästa torsdagstävlingarna räknas, dvs Du måste spela minst sex rundor för att räknas. Tävlingen har en Dam- och Herrklass. Ju mer Du spelar desto större chans har Du. Ingen anmälningsavgift. De tre bästa i varje klass får pris som delas ut på Lucia avslutningen.

Vårutflykt

Årets vårutflykt går till Lerjedalens GK den 12 maj. Vi börjar med kaffe och fralla, går ut i shotgunstart 9.30 samt avslutar med gemensam lunch och prisutdelning. Totalpriset är 450:- Har Du några priser att ta med är vi tacksamma. Anmälan på nätet via Golf.se under tävlingar för Lerjedalens GK, max 60 personer. Först till kvarn….

S:t Görans

Sedan flera år spelar vi en utslagningsturnering i form av matchspel, som heter S:t Görans. Anmäl Dig via Min Golf eller via receptionen senast den 1 maj. Avgiften är 50:- och betalas vid anmälan. Matcherna spelas måndag till fredag om ej båda parter kommer överens om annan tidpunkt. Minst 16 personer krävs, Priser på Lucia avslutningen.

Omaka Par

Anmälan till ”Omaka Par” sker antingen via Min Golf eller receptionen Betalning som är 50 kr per par sker vid anmälan. Anmälan sker parvis. För dem som inte har någon att spela med så kan man kontakta Claes-Göran Cedströmer, som sedan lottar ihop olika par.  Sista anmälan 1 maj. Matcherna spelas måndag till fredag om ej båda parter kommer överens om annat. Prisutdelning på Lucia avslutningen.

Stora Lundby

Varje år har vi utbyte med Stora Lundby GK, en gång hos dem och en gång hos oss. Vi slåss om inteckningar i vandringspriset. Greenfee hos dem 150:- Vi spelar hos oss dom 23 juni och hos oss den 1 september.

Seriespel

Vi spelar med två lag i handicapserien, D50 (lagledare Görel Nordström) och H60 (Martin Nilsson) samt fyra lag i scratch, D60 (Listbeth Liljedahl), H60 (Dan EK), H70 (Conny Fasth) samt H75 (Yngve Danling). Laguttagning sker senast fyra dagar före match av lagledaren. Mer info om spelplaner, resultat etc på nätet. Är Du intresserad kontakta resp lagledare.

Lucia

Vi avslutar året med den populära Luciafesten med glögg, kaffe och lussekatt samt en massa prisutdelningar som hålls andra lördagen i december. 

Seniorkommittén

Kommittén består av Birgitta Westberg, Marianne Andersson, Claes-Göran Cedströmer(ordf), Curt Åkesson och Hans Eriksson. Mer detaljerad info på klubbens hemsida under ”Seniorkommittén” på nätet. Följ också löpande information på klubbens hemsida och på anslagstavlan.