Tävlingsstatuter 2023

Torsdagsgolfen

På de flesta torsdagar under säsongen spelar vi en singeltävling med tävlingsformen slaggolf. Slaggolf innebär att om man inte hålat ut när man har gjort fyra slag utöver hålets par, så tar man upp bollen och skriver ett resultat som är hålets par plus fem. Det kostar 50 kr att starta i varje torsdagstävling.
För att få starta i en torsdagstävling så skall ”årsavgiften” på 100 kr vara betald.

Anmälan till torsdagstävlingen skall vara gjord senast tisdagen kl 10.00 innan torsdagen då tävlingen spelas. Anmälan görs i Golf.se under tävlingsanmälan. Även de som är tävlingsledare får vara med och spela i tävlingen.
Män spelar från gul tee och kvinnor spelar från röd tee. Män som är 65 år och äldre kan välja att spela från blå tee. Män som är 75 år och äldre kan välja att spela från röd tee.
Kvinnor som är 65 år och äldre kan välja att spela från orange tee. Val av tee skall göras vid anmälan eller senast då man hämtar ut scorekortet.

Tävlingen delas in i tre klasser, där indelningen sker enligt följande hcp:
Klass Minsta HCP Högsta HCP
A +8 21.5
B 21,6 28,5
C 28,6 54
 
Varannan torsdag spelar man klassvis och varannan torsdag spelar man med blandade klasser. 

För var sjunde anmäld spelare i varje klass så blir det ett pris. Utdelningen av pris sker var gång det är shotgun start. Är man inte närvarande vid prisutdelningen och har pris att hämta så kan man hämta priset i receptionen på Partille GK. Har man inte hämtat priset tills Luciafesten året efter vinst så återgår priset till seniorkommittén.
I samband med prisutdelningen vid par tävlingar så lottar vi även ut Sverigelotter till de som är närvarande men inte fått något pris vid prisutdelningen.

Vid varje torsdagstävling då vi spelar singeltävling, delas det ut poäng till alla spelarna i varje klass.
Fördelningen av poäng sker enligt följande tabell.
Placering Poäng
1 14
2 12
3 10
4 8
5 7
6 6
7 5
8 4
9 3
10 2
11 - 60 1

Under säsongen så redovisas poängen i den klass som man erhållit poängen. Har man under säsongen spelat i flera klasser så finns poängen i respektive klass. Vid säsongens slut så redovisas spelaren i den klass där han tagit mest poäng och har man bytt klass under säsongen så tar man med sig ev. poäng från den gamla klassen.
De tre bästa spelarna i varje klass under en säsong får pris som delas ut i samband med den traditionella Luciafesten för Seniorer 60+. Vid säsongens slut och lika resultat så delas placeringen.
Löpande ställning för säsongstävlingen redovisas på Golf.se under oldtimers tävlingar och fliken Order of Merit. 

I torsdagsgolfen ingår det även två extra tävlingar under säsongen.

Snittaren
I denna tävling i tävlingen räknar man genomsnittet för de nio bästa torsdagstävlingarna under säsongen då man spelar slaggolf. De tre bästa spelarna (Dam resp. Herr) under säsongen får pris som delas ut vid Luciafesten. Vid lika resultat så är särskillnad mest antal spelade ronder följt av lägsta HCP vid sista spelomgången.

Senior 60+ Eclectic
Eclectic är en tävling i tävlingen för alla seniorers singeltävlingar som spelas på torsdagar på hemmabanan. Eclectic betyder att välja ut, d.v.s. det bästa resultatet under säsongen väljs ut för varje hål. Här kan du tävla mot dig själv genom att försöka förbättra resultatet på de olika hålen.
Tävlingen spelas i två klasser, Brutto- och Nettoklass.
I Bruttoklassen redovisas bästa resultatet per hål som gjorts under alla tävlingarna.
I Nettoklassen redovisas det bästa nettoresultatet per hål. Nettoresultatet är antalet slag minskat med erhållna slag för just detta hål. Erhållna slag fördelas på hålen på samma sätt som vid poängbogey. De tre bästa spelarna (Dam resp. Herr) under säsongen i respektive klass får pris som delas ut vid Luciafesten. Vid lika resultat avgörs ordningen på:
  1. Flest antal genomförda tävlingar
  2. Lottning

Matchspelscuper

För bägge tävlingarna gäller att anmälan skall var gjord senast den 1 maj och betalningen skall göras vid anmälan. Anmälan kan ske via Golf.se (Min Golf) eller via receptionen.

S:t Görans

Matchspel är en tävling mellan två spelare om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag än motspelaren.

Varje hål vinns, halveras eller förloras. En spelare vinner matchen om han är fler hål upp än det är hål kvar att spela. Om det exempelvia är ett hål kvar att spela och ställningen är två upp är matchen avgjord, resultatet blir då 2/1. Om matchen är lika efter 18 hål fortsätter matchen ytterligare hål tills ett avgörande sker.

Matchen spelas med handicap. Spelaren med högsta handicap erhåller hela skillnaden mellan de båda spelarnas spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande index. Damer får välja Gul, Blå, Röd eller Orange Tee. Herrar får välja Gul, Blå eller Röd Tee. Val görs vid varjrond. Kontaktansvaret ligger på båda spelarna men den som står överst i en match skall i första hand kontakta motspelaren för att överenskomma om en speltid. Kan man inte enas gäller att de tävlande skall infinna sig sista speldagen kl 16.00 beredda att spela  matchen. Infinner sig endast en spelare vinner denne matchen. Om ingen kommer blir båda diskvalificerade.

Sista speldag måste ovillkorligen respekteras. Förlängning av speltid kommer inte att beviljas, oberoende av skäl. Om ingen segrare finns antecknad på matchplanen eller om inget meddelande till kansliet finns vid kansliets öppnande morgonen efter sista speldagen diskvalificeras båda spelarna. (Ingen lottad segrare alltså!)

När matchen är spelad är det vinnarens ansvar att på matchspelsschemat noterar resultatet för matchen och skriva vinnarens namn på nästkommande match.


Det kostar 50 kr att vara med i S:t Görans och betalning görs i samband med anmälan

Omaka Par

Greensome matchspel är en tävling mellan två lag om varje enskilt hål, där det gäller att spela hålet på färre antal slag än motståndarlaget. Varje håll vinns, halveras eller förloras. Ett lag vinner matchen om det laget är "fler hål upp" än det är hål kvar att spela om. Om det exempelvis är ett hål kvar att spela och ställningen är "två upp" är matchen avgjord, resultatet blir då 2/1. Om matchen är lika efter 18 hål fortsätter matchen ytterligare hål tills ett avgörande sker.
Matchen spelas med handicap. Laget med högsta handicap erhåller hela skillnaden mellan de båda lagens genomsnittliga spelhandicap. De erhållna slagen fördelas på hålen efter stigande index.

Lagets spelhandicap beräknas på följande sätt:
    1. Vardera spelaren multiplicerar sin spelhandicap med 0,5
    2. Resultaten från punkt 1, inklusive eventuell decimal, adderas
    3. Summan avrundas till närmaste heltal
Damer får välja Gul, Blå, Röd eller Orange Tee. Herrar får välja Gul, Blå eller Röd Tee, val görs vid varje rond
 
I första hand skall spelarna i laget som anges överst/till vänster i spelschemat kontakta motståndarlaget för överenskommelse om speltid. Om lagen inte kan enas skall de infinna sig sista speldagen kl 16.00 och vara beredda att spela matchen. Infinner sig endast ett lag vinner det laget matchen. Om ingen lag infinner sig blir båda diskvalificerade. Sista speldag måste ovillkorligen respekteras. Förlängning av speltid kommer inte att beviljas, oberoende av skäl. Om inget lag antecknats som segrare på matchplanen eller om inget meddelande till kansliet finns vid kansliets öppnande morgonen efter sista speldagen diskvalificeras båda lagen. (Ingen lottad segrare alltså!)

När matchen är spelad är det vinnarens ansvar att på matchspelsschemat noterar resultatet för matchen samt skriva vinnarnas namn på nästkommande match.

Provisorisk boll:
Om båda bollarna kan vara förlorade utanför vattenhinder eller Out of Bounds får sidan välja en spelare som ska spela en provisorisk boll.
Hittas sedan ingen av bollarna så är den provisoriska bollen i spel och den som inte slog den provisoriska bollen fortsätter spela bollen.
Hittas en av bollarna så är den provisoriska bollen borta och den hittade bollen är i spel och den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag.
Hittas båda bollarna är den provisoriska bollen borta och ni väljer vilken boll ni skall fortsätta med. Den som inte slog ut den valda bollen spelar nästa slag.
Provisorisk boll från tee eller annan boll satt i spel från tee ska spelas från den tee, varifrån den ursprungliga bollen spelades.

Det kostar 50 kr per par att vara med i Omaka Par och betalning görs i samband med anmälan.