Partnerkommittén

Kommittén består av:

Pär Lindhe, ordförande
Claes Leander 

Verksamhetsplan

Partnerkommittén skall arbeta aktivt med att attrahera företag att samarbeta med klubben. Målsättningen är att bearbeta medlemmar som är företagare eller som har koppling till företag som kan bli partner till klubben. Vi har också som målsättning att bearbeta företag i klubbens närområde för att stärka den lokala kopplingen mellan företag och klubben. Partille GK skall kännas som hemmaklubb för våra partners.

För att lyckas med uppdraget genomför Partnerkommittén ett antal aktiviteter med våra partners. Kommitténs målsättning är att de arrangemang vi genomför skall, om möjligt, ha en koppling till golfen genom t.ex. intressanta fördragshållare på våra frukostmöten. Arrangemangen skall också vara en möjlighet för våra partners att träffa andra företag och därmed knyta kontakter som kan vara till nytta affärsmässigt. Kommittén arbetar hela tiden för att hitta nya moment i våra arrangemang som gör dem mer spännande och underhållande. Det kan t.ex. vara olika typer av deltävlingar i en tävling som Partnergolfen för att ge tävlingen en extra dimension.

Är du intresserad av att bli partner till oss så ta kontakt med någon i Partnerkommittén eller skicka ett mail klubbchef@partillegk.se