På torsdag och en vecka framåt ska vi testa en robotgräsklippare på hål 1.

Den kommer klippa både ruff och fairway men runt greenområdet och på green kommer vi fortfarande att klippa enligt vanliga rutiner med våra åkgräsklippare.

Vi ska utvärdera hur roboten klipper nu när det är blött, om den fastnar någonstans, hur laddningstiderna fungerar i praktiken och om / hur mycket den påverkar spelet.

I framtiden kommer allt fler golfbanor att klippas med robotgräsklippare. Fördelarna med eldrivna robotgräsklippare är många. En av dem är miljön. En robotgräsklippare kan sänka utsläppsnivåerna av CO2 med så mycket som 83 procent under maskinens livscykel, jämfört med en traditionell åkgräsklippare som drivs med fossila bränslen. 

Lägre kostnader för samma klippytor är en annan stor fördel när traditionell gräsklippningen utgör en stor del av utgifterna i skötselbudgeten. Vi tror att det är möjligt att göra stora besparingar inte bara på bränsle utan även färre slipningar av klippaggregaten, färre reservdelar till våra vanliga klippare, tiden som går åt att både klippa men även för serva och laga en traditionell åkgräsklippare.

Om testet faller väl ut är det inte omöjligt att vi redan till nästa säsong kan få ser robotklippare på fler hål. De kommer aldrig kunna ersätta våra banarbetare men väl avlasta dem så att de kan komma ut och klippa andra delar av golfbanan som vi annars inte hinner med.


Roboten kommer klippa dygnet runt och det innebär att den kan störa spelet om man har otur.


Hur skall jag tänka om en Robotklippare påverkar mitt spel?

Boll i vila

 • Roboten knuffar bort bollen
  Bollen återplaceras på den uppskattade punkten där bollen låg. Regel: 9.6.
  Om bollen är trasig eller inte går att få tag på inom några sekunder, får spelaren ta en annan boll. Regel: 14.2
 • Roboten trycker ner bollen i marken
  Roboten kör sönder bollen
  Om läget har förändrats skall bollen eller en annan boll placeras på den närmaste platsen inom en klubblängd som mest liknar det ursprungliga läget.  Regel:14.2
 • Roboten står still och Spelaren störs av den i stans eller sving
  Roboten är ett oflyttbart tillverkat föremål (lokal regel) och lättnad får tas enl. Regel: 16.1. Sök närmaste punkt för lättnad och droppa i ett lättnadsområde inom en klubblängd.


Boll i rörelse

 • Bollen träffar roboten och studsar iväg
  Bollen spelas där den hamnar. Regel: 11.1
 • Bollen hamnar ovanpå eller under roboten och följer med den
  Bollen eller en annan boll droppas på den uppskattade punkten rakt under där den först hamnade i/under roboten. Lättnadsområde inom en klubblängd.  Regel: 11.1
 • Bollen hamnar på, eller under roboten som står still 
  Roboten är ett oflyttbart tillverkat föremål (lokal regel) och lättnad får tas enl. Regel: 16.1e. Sök närmaste punkt för lättnad och droppa i ett lättnadsområde om en klubblängd.

Kommentarer

Fler artiklar