Allmänna Tävlingsbestämmelser

ALLMÄNNA TÄVLINGSBESTÄMMELSER 2018 – Partille GK

För situationer som inte beskrivs i dessa tävlingsbestämmelser gäller rekommendationer enligt Spel & Tävlingshandboken gällande från 2016. Alla tävlingar spelas enligt Regler för Golfspel gällande från 2016 om inget annat anges.

Om inget annat anges är högsta hcp 36 för deltagande i tävling och tävlingar spelas normalt över 18 hål. Herrar spelar från Gul tee och Damer från Röd tee, där inget annat anges. Vid tävlingar som spelas med hcp får Herrar 70 år och äldre välja Blå teePojkar 12 år och yngre samt Herrar 75 år och äldre välja Röd tee. Flickor 12 år och yngre samt Damer 70 år och äldre får välja Orange tee. Val av tee görs vid anmälan genom att markera ”Val av ”Tee i HCP tävlingar” enl.  tävlingsbestämmelserna eller vid anmälan via receptionen tala om vilken tee du väljer. Herrar 75 år och äldre som bill spela från Blå tee anger detta i "Meddelande till klubben/tävlingsledare". Byte av tee kan göras senast i samband med uthämtningen av scorekortet.

Ö = Tävlingen är öppen för gästspelare som är medlem i erkänd golfklubb. Medlemmar i Partille GK med hcp högre än 36 har rätt att delta i vissa tävlingar och spelar från röd tee. Se tävlingsprogrammet.

KLASSINDELNING    
Tävlingstyp Klass Hcp-gräns
Singeltävling A< -14,9
  B 15,0-19,9
  C 20,0-36,0
  D 37 - 54
Partävling 1 tillsammans <-36,0
  2 tillsammans 36,1-72,0

Annan klassindelning kan förekomma och anslås då särskilt.

Spelare som fått sin exakta Hcp ändrad efter anmälningstidens utgång och före tävlingsstart skall registreras på sin nya exakta Hcp. Spelaren bör även inlottas i ny tävlingsklass där så är möjligt.

ANMÄLAN till lottad tävling sker via www.golf.se, terminalen eller receptionen senastTORSDAG KL 15 avseende kommande veckohelg. För andra tillfällen, enligt anslag. Anmälan till tävling med valfri starttid och partner (VSOP) sker genom teckning på anslagen anmälningslista före start eller där så är möjligt med anmälan till tävlingen via www.golf.se, annars deltar man ej i tävlingen. Golfveckan – anmälan senast kl 15 två dagar före resp tävling.

Inbjudan till lottad tävling anslås senast två veckor före tävlingsdagen.

Efteranmälan kan bara göras till tävlingsledare och godtas bara om plats finns i boll i spelarens klass.

Vid mästerskapstävlingar som KM, DM etc accepteras överhuvudtaget inga efteranmälningar.

Antalet tävlande begränsas enligt vad som anges för varje tävling. Urvalsprincipen vid hcp-tävlingar är anmälningsordning och vid scratchtävlingar lägst exakt hcp, där lotten avgör vid lika exakt hcp.

Maximalt antal tävlande för respektive tävling framgår av tävlingens bestämmelser på golf.se

ANMÄLNINGSAVGIFTER/person
9 hål: 50:- 18 hål: 100:- VSOP: 50:- Förhöjd anm.avgift vid några tävlingar.

Anmälningsavgift betalas före start; för lottad tävling vid utlämning av scorekort, för VSOP enligt anslag. Annars deltar man ej i tävlingen.

TÄVLINGSGREENFEE för singel och fyrboll/bästboll är 350 kr alla dagar (junior 175 kr). För foursome/greensome samt korthålstävlingen under golfveckan är det 180 kr alla dagar (junior 90 kr). Tävlingsgreenfee ger ej rätt till ytterligare spel på banan. Greenfeekuponger gäller som tävlingsgreenfee. Inga rabatter som gästgreenfee, greenfeesamarbete, Open Fairways, Golfhäftet etc. gäller vid tävling. Klubbens sponsorer som önskar använda spelrätter på tävling anmäler det hos receptionen. Observera att GGF:s introduktionskort ej gäller vid tävling.

STARTLISTA anslås i klubbhuset och publiseras på golf.se senast kl 12 dagen före tävlingsdagen.

Scorekortsinlämning (Scoring Area): Sker i luckan till tävlingsexpeditionen. Scoring area är markerad med vita linjer. Scorekortet är inlämnat då spelaren lämnat scoring area.

DEN SOM INTE ÅTERTAR SIN ANMÄLAN INNAN LOTTNINGEN ÄR GJORD SKALL BETALA FÖRFALLEN ANMÄLNINGSAVGIFT FÖRE DELTAGANDE I NY TÄVLING.

OBS! Mobiltelefon eller annan utrustning (personsökare el. dyl.) som kan avge ljudsignal bör vara avstängd under pågående rond. Mobiltelefon får dock användas för uppringning i följande fall:
Nödsituationer . För att tillkalla hjälp vid sjukdom, olycksfall eller motsvarande.
För kontakt med tävlingsledningen. Exempel: ospelbar bana på grund av regn, behov av domare mm.

Säsongstävlingar

ONSDAGSPOÄNGEN: 18 hål poängbogey. Ons april- sep. VSOP tävling för Herrar och Damer. Se anslagstavla för statuter.
Tl: Claes-Göran Cedströmer, Monica Backman Svensson och Patrik Skoog

Seniorernas golf: På torsdagar april-okt spelar Seniorerna, för de som är 60 år eller äldre, egna tävlingar. Se seniorernas anslagstavla.

MATCH-KM: Utslagstävling 18 hål match, scratch. D/H. Se anslagstavla.
Tl: Hans Hansson

DAMGOLF: På tisdagar maj - september spelar damerna egna tävlingar. Se damernas anslagstavla.

Tävlingsbestämmelserna för Onsdagspoängen, Match-KM, Seniorenas torsdagsgolf och Damgolf publiceras på hemsidan under respektive avsnitt.

Markör vid VSOP tävling skall vara en golfspelare i högst handicapgrupp 6 (37-54, Grönt Kort).

 

FÖRETRÄDESRÄTT PÅ BANAN ges endast tävlande i lottade tävlingar med bestämd starttid.

För veckotävlingar, matchcuper och VSOP, ges ej annat företräde än vad golfetiketten bjuder.

ALLA PRISER delas ut på tävlingsdagen. Är pristagare eller dennes föranmälda ombud (Tl får ej vara ombud) inte närvarande vid prisutdelningen, går valet till nästa pristagare. Eventuellt överblivna priser delas sedan ut till de startande som finns kvar på prisutdelningen enligt ordningen i resultatlistan.

För SÄRSKILJNING VID LIKA RESULTAT tillämpas vid hcp-tävlingar i första hand handicapmetoden = spelhandicap-metoden, därefter den matematiska metoden. Vid scratch-tävlingar tillämpas sudden-death-spel över hål 17 och 18 (Tl äger rätt att ändra till hål 1 och 2 om så anses mer praktiskt) för att kora segrare och för övriga placeringar tillämpas den matematiska metoden.

Persontransporthjälpmedel (PTHM)
Spelare får under en fastställd tävlingsrond inte använda sig av någon form av PTHM, annat än efter tillåtelse från tävlingsledningen.
Plikt för brott mot tävlingsregeln :
Matchspel – Efter avslutandet av det hål där regelbrottet upptäcktes, justeras ställningen i matchen genom att avdrag görs med ett hål för varje hål där ett regelbrott skett. Maximalt avdrag per rond – Två hål.
Slagspel – Två slag för varje hål där något regelbrott skett. Maximal plikt per rond – Fyra slag (två slag på vart och ett av de två första hålen där något regelbrott skett).
Matchspel eller slagspel – Om ett regelbrott upptäcks mellan spelet av två hål anses det ha upptäckts under spelet av nästa hål och plikten måste på föras utifrån den förutsättningen.
En spelare som använder PTHM i strid med denna tävlingsregel måste omedelbart, efter upptäckten att ett regelbrott skett, försäkra sig om att han inte har använder PTH under resten av den fastställda ronden. Annars är spelaren diskvalificerad.
Bogey– och partävlingar – se Regel 32-1a, Anmärkning 1.
Poängbogeytävlingar – se Regel 32-1b, Anmärkning 1.
*Användande av varje form av otillåtet PTHM måste avbrytas omedelbart så snart det upptäcks att ett regelbrott skett. I annat fall är spelaren diskvalificerad
Anmärkning 1 : Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en spelare/caddie får skjuts av tävlingsledningeller domare.
Anmärkning 2 : Det föreligger inget brott mot tävlingsregeln om en partners eller en medtävlares utrustning transporteras på spelarens PTHM.