KM Match 2021

Damer och Herrar

Anmälan via Golfterminalen, golf.se eller till receptionen senast
lördagen den 17 maj 2021 kl 23.59

 
Tävlingsregler

  1. Sista anmälningsdag lördagen 17 maj 2021 kl 23.59.
  2. Lottning anslås senast den 24 maj. Lottning sker genom seedning (hcp).
  3. Kontaktansvaret ligger på båda spelarna men den som står överst i en match skall i första hand kontakta motspelaren för att överenskomma om en speltid. Kan man inte enas gäller att de tävlande skall infinna sig sista speldagen kl 16.00 beredda att spela  matchen. Kontakt skall då tas med kansliet. Infinner sig endast en spelare vinner denne  matchen. Om ingen kommer blir båda diskvalificerade.
  4. Sista speldag måste ovillkorligen respekteras. Förlängning av speltid kommer inte att beviljas, oberoende av skäl. Om ingen segrare finns antecknad på matchplanen eller om inget meddelande till kansliet finns vid kansliets öppnande morgonen efter sista speldagen diskvalificeras båda spelarna. (Ingen lottad segrare alltså!)
  5. Finalen kan inte vinnas på wo utan skall spelas
  6. Matcherna skall spelas på Partille Golfklubb. Endast i undantagsfall och efter godkännande från tävlingsledningen får match avgöras på annan golfbana.
  7. Tidbokning sker enligt normala regler. Ingen förtur och inte möjligt att boka en hel Fyrboll.
  8. Övrig information om matchspel – se Regler för golfspel gällande från 2019 och Spel- och tävlingsinfobanken gällande från 2019.   

Tävlingsledare:

Hans Hansson tel 031-880806, 0735 712742